Dievča z Nazareta

Božie Slovo
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-38)
 
Zamyslenie
Skutočnosť, že Lukášovo rozprávanie je veľmi podobné iným zvestovaniam Starého zákona, napríklad aj ohláseniu narodenia mocného vysloboditeľa Samsona, naznačuje jeho úsilie ukázať, že Miriam svojím áno nielen počúva Božie posolstvo. Ona ho aj počúvne, čiže poslúchne a stane sa tak prvorodenou učeníčkou radostnej zvesti svojho syna. Svojím áno podpisuje nielenže bianko Pánovi, ale aj záväznú prihlášku do celoživotného učeníctva radostnej zvesti, ktorú jej ohlásil anjel. Prvá počula evanjelium o bezprostrednom príchode Ježiša Krista a prvá si ho zvolila.
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, v pôvabe svojej mladosti nás učíš hovoriť Pánovi „áno“ aj napriek našim hlbokým strachom, zabudnúť na seba a dať do centra svojho života Boha a jeho kráľovstvo. A nielen to. Ukazuješ nám, že jeho prvenstvo v našom živote očistí naše srdce a rozmnoží v ňom radosť. Lebo u Boha sme všetci obľúbení a pre každého z nás má pripravený jedinečný plán lásky.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…