Ďalšie radostné Vianoce pred nami !

Slovom ďalšie tentokrát myslíme jedenáste! Mladí dobrovoľníci pracujú na obľúbenom projekte, aby opäť priniesli krátku meditáciu nad evanjeliom, ako aj podnety na zahĺbenie sa alebo úlohy do každodenného dňa a tak potvrdili výnimočnosť a dôležitosť modlitby v adventnom období.
 
„Tieto zamyslenia sú pre mňa odrazovým mostíkom do týchto adventných dní. Sú pre mňa príležitosťou ráno sa zastaviť, zamyslieť sa a následne povzbudená vykročiť do dňa,“ hovorí Gabriela, fanúšička projektu. Tak ako každý rok si náš projekt kladie za cieľ pomáhať čitateľom pri budovaní duchovného vzťahu s Bohom prostredníctvom modlitby a Svätého Písma a pripraviť sa tak na pokojné prežívanie vianočných sviatkov.
 
„Minulým rokom opäť vzrástol záujem o tento náš projekt a preto sme sa rozhodli ďalej ponúkať ľuďom zamyslenia do týchto adventných dní prostredníctvom Projektu:Vianoce. Chcel by som poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí aj tento rok obetovali trochu času – zastavili sa – a prostredníctvom Ducha Svätého, chcú niečo posunúť aj druhým,“ hovorí Jozef organizátor projektu.
 
Projekt Vianoce! uverejnilo prvé zamyslenie už 22.11. na nedeľu Krista Kráľa. Zamyslenia budú pribúdať potom každý deň od prvej adventnej nedele až do 26.12. Čitatelia nás nájdu na Facebooku pod názvom projektu alebo na našej domovskej stránke laura-mladez.sk, tiež aj na instagrame lauramladez.
 
Laura, združenie mladých