Týždeň Cirkvi pre mladých

V rámci týždňa Cirkvi pre mladých sú naplánované viaceré iniciatívy. Čaká nás modlitbová kampaň naprieč Slovenskom, ale aj fórum mladých zo združení Laura a Domka s názvom Stretnutie Strediskových rád.
 
Čas pohnúť svetom ako online sieť modlitieb v rámci celého Slovenska pripravila Rada pre mládež a univerzity sa spolu s mládežníckymi centrami pre mládež. „Je to modlitbová výzva, ktorá priamo súvisí s myšlienkou 17. novembra. Tento deň je Medzinárodný deň študentstva a zároveň Deň boja za slobodu a demokraciu. Obidve pripomienky majú svoj historický kontext v udalostiach, ktorých aktérmi boli priamo mladí. V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež by sme sa ňou chceli pripojiť ku všetkým modlitbovým aktivitám, ktoré už prebiehajú a zároveň by sme chceli pozvať k modlitbe ešte širší okruh ľudí,“ uviedol tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner na ich webovej stránke.
 
„Môžeš sa pripojiť aj ty a vybrať si, ku komu sa pridáš a v akom čase. Modlitba bude totiž štafetovo streamovaná z dvanástich rôznych miest naprieč Slovenskom v rôznych časoch. Je to pozvanie žehnať našej krajine a národu, modliť sa za odvrátenie pandémie a vyprosovať nové prebudenie viery medzi nami,“ pozývajú organizátori na sociálnej sieti, kde nájdete aj podrobný program a odkazy na live stream. Pri tejto príležitosti zverejnili aj promo video.
 

 
Saleziánske mládežnícke organizácie sa v Týždni Cirkvi pre mladých, ktorý je v dňoch 16.- 22. novembra stretnú na fóre mladých s názvom Stretnutie strediskových rád. Cieľom programu bude výmena skúseností, neformálne vzdelávanie a interaktívna komunikácia s provinciálom saleziánov don Petrom Timkom a provinciálkou saleziánok sestrou Monikou Skalovou.
 
Dagmara Čepelová
Zdroj: fbmladez.kbs.sk, mladez.kbs.sk, fbLauraMladez, fbzdruzenie.domka
Foto: fbmladez.kbs.sk