Dobrá novina otvorila 26. ročník koledovania

Koledovanie dobrej noviny sa tento rok rozbieha už po 26. krát. Organizačný tím pripravil webináre o bezpečnom koledovaní, stretnutia zodpovedných vedúcich, katechetické materiály a všetky potrebné veci súvisiace s koledovaním.
 
„Drahí priatelia a podporovatelia Dobrej noviny! Hoci prežívame náročné časy, kedy nevieme s istotou povedať, ako bude vyzerať budúci týždeň a čo nové nám „korona“ nedovolí zrealizovať, my v Dobrej novine veríme, že Vianoce už budeme sláviť v uvoľnenejšej atmosfére. Chcem vás preto veľmi srdečne pozvať do koledovania Dobrej noviny v jej 26. ročníku. Pripravili sme pre vás súbor opatrení a inštrukcií, ktoré budeme aktualizovať podľa platných usmernení, aby ste sa cítili bezpečne a pomohli nám zrealizovať koledovanie, hoci v obmedzenej forme. Je dôležité, aby táto krásna kresťanská a ľudová tradícia pokračovala, aby sa koledníci opäť stali hlásateľmi radostnej zvesti o narodení nášho Pána. Ohlasovanie Božieho narodenia je prejavom viery, že máme Spasiteľa, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Čo viac ako tieto slová nádeje potrebujeme počuť práve dnes, zaplavení pandémiou neistoty a strachu. Prijmite toto pozvanie v dôvere, že Dobrá novina zazneje z úst detí aj počas nastávajúcich Vianoc!“ Pozýva všetkých na stránke Dobrej noviny jej riaditeľ Daniel Fiala.
 

 
Témou tohto ročníka je Aj mama chodí do školy, cez ktorú si koledníci priblížia Ugandu. Dobrá novina na stránke informuje aj o všetkých svojich projektoch. Na koledovanie sa môžete prihlásiť  online alebo zaslaním papierovej prihlášky (poštou alebo naskenovanou emailom).
 
Dagmara Čepelová
Zdroj a foto: dobranovina.sk