Žiadne talenty v pančuche, ale v obehu

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.“ Jeho pán mu povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.“ Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje.“ Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ Mt 25, 14-30
 
V dnešnú nedeľu máme pred sebou veľmi provokatívne podobenstvo. O práci s peniazmi, ktoré bývajú v Písme v protipóle s Bohom. Pripodobniť Božiu mentalitu k finančnej sfére /na rozdiel od tej poľnohospodárskej typu pastier alebo rozsievač/ bolo v tých časoch priam šokujúce. To si mohol dovoliť iba Ježiš. Aj preto, že brať úroky Písmo zakazovalo. Ale najväčšou provokáciou v podobenstve je príkre odmietnutie opatrného služobníka ako zlého a lenivého.
 
Aby sme si vedeli predstaviť odcestovaným pánom zverené talenty, tak v prepočte vtedajšieho bežného platu /denár na deň/ by päť talentov znamenalo 80 rokov práce. A aj jeden talent 16 rokov. Čiže tento pán je jednoznačne veľkodušný a nešlo mu o zopár eur. A pritom to bolo v porovnaní s tým, čo potom sluhovia získali za odmenu podľa neho „málo“!
 
Z Ježišových slov je zrejmé, že dary, ktoré dostal každý z nás presahujú všetky naše predstavy a skrývajú v sebe nepredvídateľné šance! Len ich dynamicky vykopať… A že máme dosť času na podnikanie. Ide len o to, aby sme v žiadnom prípade nečakali na jeho príchod naprázdno.
 
No v podobenstve je ešte jedna nenápadná, ale veľavýznamná provokácia: druhý sluha, ktorý dostal menej – iba dva talenty, ktoré zúročil, dostal takú istú odmenu ako ten prvý. Mohol rovnako vstúpiť nielen do „vyššej sféry podnikania“, ale rovno do radosti svojho pána. A tá isto nebola pod úroveň, keď bol tak nesmierne bohatý. Vysvetlenie môže byť len jedno. Ani nášmu Pánovi nezáleží na veľkosti výkonu, ale na nasadení sa za vec. Podľa vlastných síl. Predstavme si niekoho, kto vie s peniazmi vyhrávať a získavať stále viac. Zaručene ho to postupne chytí. Tak nejako by to malo vyzerať aj s naším nadšením za Božie kráľovstvo. A teda žiadne talenty v pančuche, ale v obehu: kreatívne, riskujúc a so zápalom za vec.
 
Ani dnes nášmu Pánovi nestačí vernosť tradíciám. Alebo že „dnes je korona, tak sa nedá nič robiť…“ V tomto podobenstve ide Ježiš tak ďaleko, že za púhu /náboženskú/ vernosť od Pána schytáme. Lenže v protiklade k vernosti tradíciám nestojí lacná kritika typu: čo by sa malo a ako by sa malo… Kritizovať dokáže každý. Už od detstva, keď napríklad batoľa odmietne otvoriť ústa na polievku mamy.
 
To, k čomu nás Pán provokuje je vášnivo tvorivé zasadenie sa za jeho Kráľovstvo. A ak si dostal v rodine, cirkvi, národe úlohu, v ktorej nič nerobíš, nezaberaj miesto inému. Budovanie otvorených a vychádzajúcich spoločenstiev nám zároveň zaistí takú bdelosť, že čoskoro vstúpime rovno na Boží galaprogram. A s novými miliónmi na účte.
 
sestra Dáša