Mladí ako protagonisti za bratskejšiu ekonomiku

Rím (Taliansko). Ekonomika Františka, medzinárodné stretnutie pápeža s mladými ekonómami a podnikateľmi, ktorého iniciátorom je Svätý Otec, sa uskutoční od 19. do 21. novembra 2020 online zo streamovanými odkazmi pre odberateľov a účastníkov.
 
Iniciatíva sa zrodila 1. mája 2019 z pozvania pápeža Františka ekonómom, študentom, podnikateľom a podnikateľkám do 35 rokov, aby začali s mladými ľuďmi z celého sveta a kvalifikovanou skupinou odborníkov proces smerujúci k spravodlivej, bratskej, inkluzívnej a udržateľnej ekonomike: „Rád by som sa s vami stretol v Assisi: aby sme mohli spoločne podporiť prostredníctvom spoločného „paktu“ proces globálnych zmien, ktorý v spoločenstve zámeru vidí nielen tých, ktorí majú dar viery, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých spája ideál bratstva pozorného predovšetkým k chudobným a vylúčeným. Pozývam každého z vás, aby ste boli protagonistami tohoto paktu.“
 
Podujatie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 26. až 28. marca 2020 v Assisi, bolo online formou predstavené 27. októbra 2020 a v Ríme sa uskutočnila tlačová konferencia vo Vatikánskej tlačovej miestnosti. Ekonóm Luigino Bruni, vedecký riaditeľ projektu, ilustroval prácu mladých ľudí v posledných mesiacoch: „Havarijný stav kvôli Covidu, uprostred toľkých bolestí a vytvorených ťažkostí, priniesol neočakávaný efekt. Od marca doteraz takmer 1 000 mladých ľudí aktívne pracovalo v 12 tematických oblastiach a zrodilo sa z nich skutočné hnutie. “
 
Podujatie Ekonomika Františka umožní registrovaným účastníkom, 2 000 mladým ľuďom zo 120 krajín, zdieľať online svoje skúsenosti, prácu a návrhy získané v posledných mesiacoch. Konferencie sú plánované s mladými ekonómami a podnikateľmi v dialógu s medzinárodne uznávanými odborníkmi, aby sa diskutovalo o otázkach a perspektívach v hospodárskej a sociálnej sfére. Assisi bude hostiť „organizační tím“ a živé odkazy z františkánskych historických miest a okamihy reflexie budú ponúkané počnúc literatúrou a textami, ako aj umeleckými a hudobnými udalosťami.
 
Saleziánka Alessandra Smerilli, ekonómka a členka vedeckého výboru, zdôrazňuje protagonizmus mladých ľudí: „Františkova ekonomika znamená predovšetkým mladých ľudí, nádej a konkrétnosť. Nejde o to, aby ste vyzvali mladých ľudí, aby šírili posolstvo, ale o to, aby ste im pomohli pri budovaní. Mladí ľudia ako hostia sa stávajú protagonistami, preukazujú zmysel pre zodpovednosť, inovatívne nápady, schopnosť dialógu, ktorý prekračuje na 5. kontinentoch, súčasnosť (a nielen budúcnosť), ktorú je potrebné počúvať.“
 
Online režim umožnil mladým ľuďom z celého sveta komunikovať vďaka vytvoreniu HUBS (sieťové prepojenia) v malých územných spoločenstvách, zúčastňovať sa na podujatí osobnými stretnutiami, pokiaľ to zdravotná situácia umožňuje, a pomocou aktivít online miestneho doplnkové programu. Doteraz akreditované HUBS sú vo viac ako 25 krajinách. V rámci prípravy na podujatie sa od mája do októbra 2020 uskutočnilo asi 300 podujatí „smerom k Ekonomike Františka“ a 27 online seminárov preložených do 4. jazykov a vysielaných na youtube kanáli.
 
Ako ďalej zdôraznil profesor Luigino Bruni, zverejnenie encykliky Fratelli tutti prinieslo ďalšie námety pre toto dielo: „Existuje kontinuita medzi udalosťou, ktorú chce pápež František, ktorý v máji 2019 napísal mladým ekonómom a podnikateľom sveta ich pozvaním do Assisi, symbolického miesta a srdca hnutia Encykliky. Je to kontinuita, ktorá nás povzbudzuje pokračovať v ceste, ktorou sme sa vydali.“
 
Akciu je možné sledovať na portáli francescoeconomy.org a na sociálnych sieťach.
 
Zdroj a foto: cgfmanet.org