Stretnutie strediskových rád Domky a Laury máme za sebou

Historicky prvé spoločné stretnutie strediskových rád dvoch saleziánskych združení sa prenieslo do online prostredia

Do judejských hôr

Druhý deň deviatnika k Nepoškvrnenej o Márií, ktorá uverila napriek normálnemu strachu a neistote a nezostala stáť

Dievča z Nazareta

Prvý deň deviatnika k Nepoškvrnenej o Miriam, ktorá hovorí Pánovi "áno"

Prichádza radostné bdenie

Práve v stave očakávania Pána sa dotýkame zeme i neba zároveň. Vtedy totiž vychádzame z čiernej diery egoizmu v ústrety Bohu i blížnym.

Ďalšie radostné Vianoce pred nami !

Laura, združenie mladých bude cez tradičný Projekt Vianoce každý deň uverejňovať zamyslenia mladých nad evanjeliom

Dajme slovo svedomiu alebo Vzťahy, ktoré nás zväzujú a ničia

Týmito témami sa zaoberá novembrová Viera do vrecka aj jej relácia. Viete, čo robiť, keď trpíte vo vlastnej rodine?

Potrebujeme blízkosť, potrebujeme sa viac ako inokedy

Sestra Monika Skalová rozpráva na tému vzťahov. Pozýva nás zostať ľudskými, blízkymi aj v tomto korona čase

Bratstvo a sesterstvo daruje život

Generálna predstavená saleziánok sa prihovára obežníkom číslo 1003, aby sa žilo bratstvo a sesterstvo v štýle služby

Nenávisť, hejteri, kyberšikana

Nadávanie, vyhrážanie, urážky. Nenávistné prejavy sa v posledných rokoch stali bežnou súčasťou sociálnych sietí

Dobro, ktoré konáme nám vojde do krvi

Podľa evanjelia kráľovským synom, dcérou je ten, kto vidí potreby iných. Božský kráľ, vidí všetky naše potreby