Saleziánky rozprávajú o centrách voľného času

Saleziánky, riaditeľky súkromných centier voľného času Laura sa stretli v online priestore. Stretnutie bolo zamerané na odovzdanie si skúseností z činnosti na začiatku školského roka. Nechýbalo ani rozlišovanie aktuálnosti CVČ v jednotlivých mestách.
 
Laura, združenie mladých je zriaďovateľom troch CVČ v Humennom, v Dolnom Kubíne v Dubnici nad Váhom. V týchto mestách pôsobia sestry Anna Šutková, Dagmara Čepelová a Daniela Oremová. Na online stretnutí, ktoré sa konalo 20. októbra rozprávali o činnosti na začiatku školského roka, počte prihlásených členov, nariadeniach vlády a opatreniach vykonaných v CVČ v súvislosti s pandémiou COVID- 19.
 
Stretnutie organizačne viedla sestra Marta Baňasová, členka rady slovenskej provincie saleziánok, zodpovedná za pastoráciu. „Charizmaticky vnímame dielo CVČ v našich komunitách ako dôležité. Je to možnosť byť s deťmi a mladými naplno, nie len popri inej práci v škole a podobne. Hodnotiť ho môžeme z viacerých hľadísk,“ povedala sestra Marta na margo rozlišovania aktuálnosti CVČ v jednotlivých mestách. Aj týmto bodom sa sestry zaoberali.
 
Aj keď je priama  činnosť CVČ aktuálne prerušená, sestry a animátori sa stretávajú s deťmi a mladými v online priestore, kde sa im takýmto spôsobom snažia vypĺňať voľný čas neformálnou výchovou a vzdelávaním.
 
Dagmara Čepelová
Foto: archív SCVČ Laura Humenné, Dolný Kubín a Dubnica nad Váhom