Saleziánky rozprávajú o centrách voľného času

Saleziánky, riaditeľky súkromných centier voľného času Laura sa stretli v online priestore. Stretnutie bolo zamerané na odovzdanie si skúseností z činnosti na začiatku školského roka. Nechýbalo ani rozlišovanie aktuálnosti CVČ v jednotlivých mestách.

 

Laura, združenie mladých je zriaďovateľom troch CVČ v Humennom, v Dolnom Kubíne v Dubnici nad Váhom. V týchto mestách pôsobia sestry Anna Šutková, Dagmara Čepelová a Daniela Oremová. Na online stretnutí, ktoré sa konalo 20. októbra rozprávali o činnosti na začiatku školského roka, počte prihlásených členov, nariadeniach vlády a opatreniach vykonaných v CVČ v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

 

Stretnutie organizačne viedla sestra Marta Baňasová, členka rady slovenskej provincie saleziánok, zodpovedná za pastoráciu. „Charizmaticky vnímame dielo CVČ v našich komunitách ako dôležité. Je to možnosť byť s deťmi a mladými naplno, nie len popri inej práci v škole a podobne. Hodnotiť ho môžeme z viacerých hľadísk,“ povedala sestra Marta na margo rozlišovania aktuálnosti CVČ v jednotlivých mestách. Aj týmto bodom sa sestry zaoberali.

 

Aj keď je priama  činnosť CVČ aktuálne prerušená, sestry a animátori sa stretávajú s deťmi a mladými v online priestore, kde sa im takýmto spôsobom snažia vypĺňať voľný čas neformálnou výchovou a vzdelávaním.

 

Dagmara Čepelová

Foto: archív SCVČ Laura Humenné, Dolný Kubín a Dubnica nad Váhom

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk