Zlo sa dá zastavovať odpúšťaním

Boh chce aj v nás a skrze nás odpúšťať, ak mu to dovolíme. Pretože nás miluje všetkých, chce nás zachrániť

Kde sme (ne)boli

Viete koľko je na Slovensku mariánskych pútnických miest? To číslo nebude malé. A každé z nich má svoj príbeh

Saleziánky odštartovali ďalší ročník juniorských stretnutí

Rozbeh školského roka sa dotkol nielen žiakov a učiteľov, ale aj ôsmich saleziánskych junioriek

Uskutočnilo sa druhé celoslovenské stretnutie ADMY

Členovia združenia Panny Márie Pomocnice- ADMA sa stretli v Prešove a rozprávali o zaujímavých témach

Modlíme sa za starostlivosť o stvorenie

Čo prináša svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie s podtitulom Čas stvorenstva 2020?

Kam siaha láska?

Neprestať na brata myslieť s úctou a láskou, lebo práve ako pohan a mýtnik neprestal byť Otcovým maličkým

Tri hôrky boli päť dní vo výcvikovom stredisku NASA

Sestra Janka Haluščáková, hlavná organizátorka, spomína na augustový prímestský tábor na Troch hôrkach

Direktorky saleziánok ukončili prázdniny v Badíne

Záver prázdnin, začiatok školského roka, aj účasť na večných sľuboch. Aké bolo stretnutie direktoriek?

Do úradu nastúpil nový provinciál saleziánov

Peter Timko prevzal dnes službu provinciála. Zo slávnosti bol aj priami prenos