Priamo z tlače prichádza do stredísk nový Lauradiár

Pomedzi stránky sa nás vynárajú eco-nápady, ktoré je možné realizovať jednoducho a pomáhajú malými krokmi meniť svet okolo seba. Rozhodnutie sa pre týchto pár malých krokov môže priniesť mladému človekovi síce malú zmenu, ale pre svet to môže byť nádej. Nájdete v ňom fotky zo stredísk, citáty zo Sv.Písma, zero waste tipy a recepty, nechýba ani sudoku a miesto na poznámky …

 

Prečo práve táto téma? “Prežívame rok Laudato Si, medzi našimi členmi vnímame dôležitosť tejto témy, preto vzniká aj tzv. ecoLaura tím; podnecujeme mladých zapojiť sa do prežívania obdobia Season Of Creation (1.9.2020- 4.10.2020) modlitbou a aktivitami v oblasti ochrany stvorenstva,”  vyjadrila sa Marta Baňasová, predsedníčka Laura,združenie mladých.

 

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Tipy: Viky

ilustrácie: Mánička

grafika: Funi

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk