Uskutočnilo sa druhé celoslovenské stretnutie ADMY

Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnili sa na ňom aj delegátky saleziánok, sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová.
 
Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku. Venovali sa témam základ spoločenstva je charizma dona Bosca a Márii, ktorá pokračuje vo svojom poslaní Matky cirkvi a Pomocnice kresťanov a je živo prítomná v dejinách cirkvi a sveta. „Láska medzi Máriou a jej ctiteľmi je dar, ktorí členovia združenia majú dať do všetkých prostredí, kde sa nachádzajú,“ oslovilo z myšlienok jednu z účastníčok.
 
ADMA formuje a napomáha laikom aby v duchu  Združenia vytvárali spoločenstvá, ktoré vyzýva aj hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Artime: „Zveruj, dôveruj, usmievaj sa.“
 
Zuzana Čepelová
Foto: Zdenka Lukačiková