Uskutočnilo sa druhé celoslovenské stretnutie ADMY

Združenie ADMA sa pod duchovným vedením don Pavla Gracha stretlo v Prešove. Zúčastnili sa na ňom aj delegátky saleziánok, sestra Gabika Bauerová a Helenka Gabrišová.

 

Formačné stretnutie sa konalo prvý septembrový víkend za účasti členov zo všetkých stredísk na Slovensku. Venovali sa témam základ spoločenstva je charizma dona Bosca a Márii, ktorá pokračuje vo svojom poslaní Matky cirkvi a Pomocnice kresťanov a je živo prítomná v dejinách cirkvi a sveta. „Láska medzi Máriou a jej ctiteľmi je dar, ktorí členovia združenia majú dať do všetkých prostredí, kde sa nachádzajú,“ oslovilo z myšlienok jednu z účastníčok.

 

ADMA formuje a napomáha laikom aby v duchu  Združenia vytvárali spoločenstvá, ktoré vyzýva aj hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Artime: „Zveruj, dôveruj, usmievaj sa.“

 

Zuzana Čepelová

Foto: Zdenka Lukačiková

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk