Modlíme sa za starostlivosť o stvorenie

Rím (Taliansko) Od 1. septembra, keď sa oslavuje Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie, do 4. októbra, na sviatok svätého Františka z Assisi, patróna ekológie, sú kresťania pozvaní žiť iniciatívu Čas stvorenstva 2020, ktorá sa zrodila v ekumenickej oblasti, a ktorú po prvýkrát navrhol patriarcha pravoslávnej cirkvi Dimitrios I. v roku 1989.
 
V nadväznosti na týždeň Laudato Si, ktorý sa konal v máji 2020 s témou: „Všetko je prepojené,“  je Čas stvorenstva 2020 mesiacom, v ktorom sa prostredníctvom osláv má obnoviť vzťah so Stvoriteľom a celým Stvorením, obrátenie a záväzok ako ekumenická rodina pre spoločný domov.
 
Ako vysvetlil pápež František v posolstve z 1. septembra 2019, čas stvorenia je „obdobím intenzívnejšej modlitby a konania v prospech spoločného domova, časom zvyknutia si modliť sa ponorený do prírody, kde sme spontánne vďační Bohu Stvoriteľovi. Je to čas na zamyslenie sa nad našim životným štýlom a nad tým, aké sú naše každodenné rozhodnutia často neuvážené a škodlivé, a tiež čas na vykonanie prorockých skutkoví s odvolaním sa na odvážne rozhodnutia. Je to mesiac, v ktorom sa máme pripraviť na prebudenie vedomia, že stvorenie je projektom Božej lásky k ľudstvu.“
 
Skúsenosti s pandémiou Covid-19 poukázali na vzájomné prepojenie medzi stavom našej planéty a ľudským životom, ako to uviedli Biskupská komisia pre sociálne problémy a prácu, spravodlivosť a mier a Biskupská komisia pre ekumenizmus a dialóg v posolstve k 15. národnému dňu starostlivosti o stvorenie (1. septembra 2020): „Zdá sa, že pandémia, vznikla nielen zo zatiaľ nevysvetlených zdravotných dôvodov, ale aj ako dôsledok neudržateľného vzťahu so Zemou. Stručne povedané, táto mimoriadna situácia sa týka aj ďalšej veľkej krízy: environmentálnej, ktorej je tiež potrebné čeliť v predvídavosti. Ak „nič nezostane rovnaké“, musíme byť aj v tejto oblasti pripravení na hlboké zmeny, aby sme boli verní svojmu povolaniu strážcov stvorenia.“
 
Dopady pandémie nás nútia vážne uvažovať o potrebe bdelosti s cieľom zabezpečiť udržateľné životné podmienky na celej Zemi. Preto je pozvanie adresované predsedami Rady biskupských konferencií Európy (CCEE) kardinálom Angelom Bagnascom a konferencie európskych cirkví (CEC) reverendom Christianom Kriegerom, aby sme tento rok oslávili čas stvorenia, s témou Jubileum pre Zem: „Koncept jubilea je zakorenený v Biblii a zdôrazňuje, že musí existovať spravodlivá a udržateľná rovnováha medzi sociálnou, ekonomickou a ekologickou realitou. Lekcia z biblického textu nám ukazuje potrebu vyvážiť systémy života, potvrdzuje potrebu rovnosti, spravodlivosti a udržateľnosti, potvrdzuje potrebu prorockého hlasu na obranu domu človeka. “
 
Čas stvorenia tiež vyzýva na vzdelávacie programy na podporu integrálneho rozvoja mladých mužov a žien, ako pripomína generálna predstavená Dcér Márie Pomocnice, sestra Yvonne Reungoat v obežníku: „Výchova mladých ľudí k čestným občanom znamená aj ich výchovu k ekologickému občianstvu, ktoré zahŕňa všetko tvorstvo. Sú volaní byť remeselníkmi spoločenstva a mieru, aby cítili, že patria do jednej ľudskej rodiny, zodpovednej za svoje činy a k hlasu stvorenia.“
 
Preložila a upravila: Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org