Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Štefan Turanský

(Bratislava 12. augusta 2020) – Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že neočakávane zomrel vo veku nedožitých 64 rokov ThDr. Štefan Turanský, PhD. SDB, bývalý provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku a bývalý člen hlavnej rady saleziánov. V Cirkvi a v saleziánskej spoločnosti prežil 44 rokov rehoľného a 35 rokov kňazského života. V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, v marci 2008 bol na generálnej kapitule saleziánov zvolený za člena hlavnej rady, kde do roku 2010 pôsobil ako radca pre región Strednej a severnej Európy.

 

Don Štefan Turanský zomrel náhle počas oddychového pobytu na Orave, na ktorom bol aj so spolubratmi zo svojej saleziánskej komunity z Bratislavy-Mamateyovej. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

 

Informácia o pohrebe

Zádušná svätá omša za zosnulého dona Štefana Turanského a pohrebné obrady budú v pondelok 17. augusta 2020 o 10.30 hod v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Svätú omšu, ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, prinesie v priamom prenose Televízia Lux. Telo zosnulého bude pochované do saleziánskej hrobky na bratislavskom cintoríne vo Vrakuni v ten istý deň o 13.00 hod.

 

Krátky životopis zosnulého

Salezián kňaz ThDr. Štefan Turanský, PhD. sa narodil v slovenskej rodine v Selenči vo Vojvodine 11. septembra 1956. Po skončení gymnázia v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme vstúpil v roku 1975 k saleziánom a 11. septembra 1976 zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Prípravu na kňazstvo a teologické štúdia si vykonával v Turíne a v Ríme a po jej ukončení ho 27. júla 1985 biskup Dominik Hrušovský vysvätil na kňaza. V roku 1990 prišiel pôsobiť ako salezián na Slovensko. Najdlhšie pôsobil v Žiline, kde bol aj direktorom komunity. V roku 2001 získal na RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej teológie. Svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (vydavateľstvo Don Bosco). Bol tiež direktorom saleziánov študentov teológie v Bratislave, od 15. augusta 2005 do marca 2008 bol provinciálom slovenských Saleziánov dona Bosca, následne tri roky bol členom hlavnej rady. V ostatných rokoch žil a pôsobil v saleziánskej komunite v Bratislave-Mamateyovej.

 

Rastislav Hamráček SDB

Zdroj: saleziani.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk