Novou vikárkou saleziánok je Miroslava Tarajová

Miroslava Tarajová pôsobila v komunitách Rožňava, Bratislava, Dolný Kubín, Šamorín, Banská Bystrica a Nitra. Službu provinciálnej vikárky začala od 1. augusta.

 

Sestra Mirka sa narodila 8. apríla 1974, pochádza z Dolného Kubína-Kňažej. Po ukončení vysokej školy odišla do Bratislavy a začala formáciu u sestier saleziánok. Prvé rehoľné sľuby zložila v Trnave 3. augusta 2002 a večné sľuby v Bratislave 3. augusta 2008.

 

V roku 1992 ukončila Strednú priemyselnú školu strojnícku v Ružomberku a v roku 1998 Žilinskú univerzitu v odbore Ekonomika spojov. Ako rehoľná sestra absolvovala ročný kurz Sociálnej komunikácie v Ríme v roku 2009, a v roku 2019 v Bratislave výcvikový kurz Kresťanský kouč vo Family Garden a kurz Montessori výučby pre deti do troch rokov v Prahe. Momentálne navštevuje medzinárodnú Školu riadenia rehoľných inštitútov zasväteného života a trvalej formácie v Brne.

 

Pastoračné skúsenosti nadobúdala ako katechétka, vychovávateľka v saleziánskych oratóriách, pracovníčka Združenia Laura, v mediálnej komunikácii sestier saleziánok. Sociálne skúsenosti a zručnosti získala na sekretariáte Diecéznej charity v Rožňave a naposledy v rómskej osade v Nitre ako vychovávateľka v materskom centre.

 

Miroslava Tarajová mení v službe provinciálnej vikárky sestru Beatu Franekovú, ktorej za službu vikárky v provincii počas dvoch rokov ďakujeme. V jej novom pôsobení v komunite v Michalovciach  jej prajeme veľa nových inšpirácii a Božie požehnanie.

 

Monika Skalová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk