Prázdninový deň exalliev

Mamičky z dubnického Matelka zatúžili po tichu. Veľa z nich patrí do skupiny exallieve. Prázdninový deň exalliev mohol začať.
 
Ich túžba oddýchnuť si po námahách školského roka sa splnila v pondelok 20. júla. Toto stretnutie využili pre napĺňanie sa Božím pokojom, tichom ale i posilnením vzájomných vzťahov. Don Červeň obohatil toto stretnutie svojou prítomnosťou a prednáškou z oblasti krásy a hodnoty ženy a vzájomného spolužitia v manželstve.
 
Zo slov účastníčok:
„Obnova bola pre mňa povzbudením, načerpaním pokoja, obohatením o skúsenosti iných mám a znovu naštartovaním. Ďakujeeem. Už sa teším na ďalšiu.“ (ar)
 „Don Červeň nám opäť zdvihol naše ženské sebavedomie a venoval nám svoj vzácny čas. Povzbudil nás, aby sme si boli vedomé nášho poslania tu na zemi. Máme budovať civilizáciu lásky.“ (mch)

„V tichu otvoriť srdce Bohu, povedať mu, čím žijem, čo ma trápi i teší – s týmito myšlienkami som išla na obnovu. Prednáška i rozhovor don Červeňa mi pomohol v uvažovaní a nasmerovaní, ako ďalej. Ďakujem.“(ma)
 „Obnova bola perfektná. Obnovili sme si motiváciu nášho povolania, načerpali duchovnú silu do každodenného života. Vďaka za požehnaný čas.“ (jo)
 „Bola to príjemná zmena, kedy sme mali čas iba pre seba a načerpali sme novej duchovnej sily“. (zmb)
 „Obnova po dlhej dobe bola prospešná a čas strávený “bez detí” bol veľmi príjemný, až nezvyčajný“. (az)
“Vždy keď sme v CVČ Laura, je to pre mňa plnohodnotne strávený čas. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme byť jeho súčasťou“.(ag)
 
Maminy boli vďačné aj za varovanie detí svojim rodinným príslušníkom, väčšinou manželom. Bez ich pomoci by sa obnovy nemohli zúčastniť. Popoludní sa mamičky stretli opäť. Už nie v tichu a samé, ale celé rodinky. Tradične svoj formačný rok exallieve ukončujú stretnutím celých rodín, na ktorom nechýba grilovačka. Jedna z nich opísala naplánovanú akciu takto: Bude pršať – nebude pršať? Mária, zverujeme sa pod Tvoj ochranný plášť. Pomodlili sme sa a s dôverou sme začali chystať. Trošku spŕchlo, no rodinky sa nedali odradiť a prišli. Spoločne sme zažili naozaj krásne chvíle plné rozhovorov, detských hier aj dobrého jedla. Zoznámili sme sa aj s novým direktorom saleziánov  Bohušom Levkom, ktorý nás prišiel pozdraviť. Na záver akcie sme dostali od neho kňazské požehnanie.“
 
 „Opekačka bolo milé stretnutie, kde sme sa porozprávali, spoznali sme nových ľudí. Je to vzácne spoločenstvo a my sme vďační, že môžeme byť jeho súčasťou,“ vyjadril svoje dojmy jeden z účastníkov.
 
sestra Edita