Večných sľubov saleziánok sa zúčastnila celá rodina

Saleziánky Daniela Oremová a Monika Foltýnová zažili pri skladaní sľubov nevšedný okamih

Sloboda nás necháva otvorenými pre obe hnutia

Záleží na nás, či sa učíme tieto hnutia rozlišovať, alebo s nimi hráme lotériu

Večné sľuby sú podľa M. Skalovej spečatením rozhodnutia patriť Bohu navždy

Sestry saleziánky kráčajú spolu pre mladých a s mladými v odpovedi na nové výzvy pre zmysluplný život

Začína sa 31. ročník časopisu Rebrík – vyšlo septembrové číslo!

Téma septembrového Rebríka – Choď za svojím snom – sa usiluje viesť čitateľov, aby sa nevzdávali a robili všetko

Ježiš obnovil Kráľovstvo odovzdaním kľúčov

Mocní mocou Ducha Svätého, správcovia Božieho kráľovstva, počnúc Petrom, plnia svoje otcovské poslanie

Projekt Vides pozýva dať misiám zelenú

Staň sa dobrovoľníkom a zaži misie doma i v zahraničí! Prihlasovanie na misijné dobrovoľníctvo Vides v článku

Spomienky na saleziána Štefana Turanského

Prečítajte si spomienky sestier na don Štefana, ktoré sú plné vďačnosti, srdečnosti a sesterskej lásky

Saleziánky si pripomenuli aspekty mariánskej úcty

Prvý augustový týždeň sestry trávia čas na duchovných cvičeniach. Ponúkame spätný pohľad, ako to bolo tento rok

A čo keď Boh mlčí?

Povieme si, už dosť bolo pokorovania sa, Boh aj tak mlčí. Pokory nie je dosť. Nepotrebuje ju Boh, potrebujeme ju my

Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Štefan Turanský

Slovenskí saleziáni s bolesťou prijali správu, že neočakávane zomrel vo veku nedožitých 64 rokov