Pozývame na slávnosť večných sľubov

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu.

 

V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici- Sásovej 29. augusta o 10,30 hod pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu vyjadrili na pozvánke: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám (1Jn 4, 16). S radosťou a vďačnosťou za dar saleziánskeho povolania, Vám oznamujeme.“

 

Sestra Monika a sestra Danka teraz absolvujú prípravu na večné sľuby v Slávnickom podhorí. Po zložení doživotnej profesie v auguste, budú pokračovať v saleziánskom poslaní ako doteraz v Trnave a v Dubnici nad Váhom.

 

Dagmara Čepelová, fma

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk