Pozývame na slávnosť večných sľubov

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu.
 
V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici- Sásovej 29. augusta o 10,30 hod pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu vyjadrili na pozvánke: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám (1Jn 4, 16). S radosťou a vďačnosťou za dar saleziánskeho povolania, Vám oznamujeme.“
 
Sestra Monika a sestra Danka teraz absolvujú prípravu na večné sľuby v Slávnickom podhorí. Po zložení doživotnej profesie v auguste, budú pokračovať v saleziánskom poslaní ako doteraz v Trnave a v Dubnici nad Váhom.
 
Dagmara Čepelová, fma