Stále bližšie k Ježišovi

Aj v Rožňave sa skupinka detí chystala na prvé sväté prijímanie celý rok. Pravidelne mávali stretká v piatky so sestrou Matildou a don Janom, v stredy sa stretávali na svätých omšiach špeciálne zameraných na prípravu detí na tento ich veľký deň.

 

Keďže epidemiologické usmernenia prerušili prípravu detí na skoro dva mesiace, v poslednom období sa ich záverečná príprava zintenzívnila.  Okrem špeciálnych, len pre ne vyhradených nedeľných svätých omší – hneď po uvoľnení opatrení, absolvovali ešte počas školského roka a dobrovoľnej školskej dochádzky 5-dňový prímestský tábor zameraný na Eucharistiu a sviatosť zmierenia – týždeň pred vlastnou prvou spoveďou i prijímaním v našom oratku.

 

Doobedia boli venované katechéze v menších skupinkách o základných pravdách viery, vrcholom dňa bola spoločná svätá omša s nácvikom piesní a možnosťou aktívne sa zapájať do jej priebehu (čítanie, miništrovanie, spev a ukazovanie). Po dobrom spoločnom obede nasledovalo popoludnie plné hier, športu a zábavy, ktoré realizovali miestni animátori, za čo im patrí veľká vďaka!

 

Vďaka aktivitám na spoznanie a zážitok krásy a sily našej viery cez nácvik svätej spovede, spytovanie svedomia, skúšky Kréda či prípravu a prežitie Ježišovej Poslednej večere sa deti stále viac, a nielen časovo, približovali k svojmu Veľkému Priateľovi.

 

Už túto sobotu prijme 25 detí prvýkrát sviatosť zmierenia, a v nedeľu Eucharistiu. Nosíme ich, aj ich rodiny, vo svojich srdciach a modlitbách, nech ich láska voči Pánovi stále rastie.

 

sestra Ela

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk