Časopis REBRÍK bude mať nového vydavateľa

Na deťoch nám záleží, preto spájame sily. Časopis REBRÍK bude mať nového vydavateľa. Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Od 1. 7. 2020 bude časopis vydávať saleziánske Vydavateľstvo DON BOSCO.

 

„Chceme deťom naďalej prinášať kvalitný časopis. V dnešných podmienkach však Rebrík potrebuje skúseného vydavateľa, aby bolo dielo udržateľné a naďalej sa šírilo. Preto sme prišli s ponukou vydávať časopis spoločne so saleziánmi, resp. s Vydavateľstvom DON BOSCO. Redakcia, poslanie, obsahové zameranie aj vekové určenie časopisu ostane zachované. Takto spojíme tvorivosť detského hnutia s organizačným zázemím vydavateľstva,“ povedal Juraj Králik, predseda eRka.

 

„Časopis Rebrík je výborné dielo, ktoré slúži deťom a je tu pre ich dobro. Na deťoch a mladých nám záleží. Saleziáni už od čias svojho zakladateľa dona Bosca svojou činnosťou pomáhajú z detí vychovávať dobrých kresťanov a statočných občanov. Preto sme s radosťou a zodpovednosťou prijali ponuku eRka a spájame sily pri vydávaní tohto jedinečného časopisu, ktorý vychádza už tridsať rokov,“ hovorí riaditeľ Vydavateľstva DON BOSCO Rastislav Sitár.

 

Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti od 6 do 10 rokov na Slovensku. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Pomáha deťom v ich duchovnom raste, ponúka pekné čítanie, duchovné témy primerané veku dieťaťa, hravé precvičenie školského učiva, mnoho súťažných úloh, drobnosti pre šikovné ruky a veľa zábavy.

 

Veríme, že Rebrík cez nové podnety, aktivity a informácie naďalej bude prispievať ku kresťanskej výchove detí a podľa možností rozšíri počet záujemcov, čitateľov a odberateľov. Predplatné na rok 2020/2021 sa nemení a zostáva vo výške 17,50 €. Viac informácií o časopise Rebrík nájdete na www.rebrik.sk.

 

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách.

 

Peter Novák

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk