Pod rúškom tajomstva

Aké krásne je, že opäť môžeme otvoriť dvere ľuďom. Od 10. mája k nám do kostola bl. Laury znova môžu prísť na nedeľnú sv. omšu.

 

Ruky od dezinfekčného prostriedku namiesto od svätenej vody? Nevadí, stále je to vyjadrenie očistenia a my Bohu ďakujeme za to uskutočnené v krste. Rúška na tvárach nám môžu pripomínať, že aj sviatosť Eucharistie je zahalená pod rúškom tajomstva. Väčší odstup od ostatných ľudí? Tak sa s väčším odstupom skúsime pozrieť na náš život a to, čo z neho vyžaruje. Ježiš nás citeľne drží za ruku a necháva sa nami držať.

 

Boh prichádza k svojmu ľudu skrze také prostriedky, aké chce. Za všetkým môžeme vidieť veľkú úctu, hlbšie uvedomenie si, vytúžený dar. Vidieť očisteným pohľadom, aj poza. Aké tajomstvá ukrýva náš život po skúsenosti pandémie? Nech Duch Svätý, Boží Dych, očisťuje naše dýchanie. Nech nás On chráni pred vdychovaním a vydychovaním zla a uschopňuje nás zo všetkých síl vdychovať a vydychovať Božiu lásku. Aj cez rúško.

 

Kristína Nemethová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk