Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

V období od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Márii Pomocnici kresťanov  s úmyslom vložiť do jej rúk ľudstvo a koniec pandémie Covid-19.
 
V máji si spomíname na Máriu a v saleziánskom svete je zvláštna spomienka na Máriu Pomocnicu kresťanov, ktorá sa slávi 24. mája slávnosťou. V máji sa na celom svete konajú rôzne mariánske a saleziánske iniciatívy a oslavy. Kvôli pandémii Covid-19 je máj 2020 „špeciálny.“ Don Bosco sa vždy zveroval Márii Pomocnici kresťanov. Počas cholery vyzval svojich mladých, aby žili v Božej milosti, spovedali sa a nosili medailu Márie Pomocnice kresťanov. Pri rôznych príležitostiach a v zvláštnych okamihoch – napríklad počas cholery z roku 1854 – zdôrazňoval presvedčenie, že Mária je naša pomoc. A to platí predovšetkým v časoch skúšok a ťažkostí, aké žijeme práve teraz.
 
Sestra Mária Luisa Miranda, radkyňa v oblasti saleziánskej rodiny u saleziánok, v liste zaslanom provinciálnym predstaveným píše: „Tento rok má tradičná novéna Márie Pomocnice kresťanov od 15. do 23. mája veľmi osobitný význam, pretože ohrozenie na všetkých miestach z dôvodu infekcie Coronavirus, ktorá celé mesiace testuje celé ľudstvo.“
 
Novénu inšpiruje mariánska antifóna, ktorá je napísaný veľkými písmenami v Bazilike Márie Pomocnice v Turíne-Valdocco, medzi hlavnými piliermi a rímsou:  „SVÄTÁ MÁRIA, pomáhaj biednym, posilňuj malomyseľných, poteš plačúcich, pros za ľud, prihováraj sa za kňazov, oroduj za zbožné ženské pokolenie. Nech tvoju pomoc pocítia všetci hriešnici a všetci, ktorí úpenlivo prosia o tvoju svätú pomoc.“
 
Každý deň novény bude obsahovať krátky komentár ku zvolaniam z modlitby, texty pripravil hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. Nasledovať bude svedectvo zo života svätých saleziánskej rodiny, ktorí prežili aj časy epidémií,  texty pripravil generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni. Nebude chýbať návrh konkrétneho skutku na daný deň a osobitné zverenie sa Márii Pomocnici, čím obnovíme, v duchu dona Bosca, našu dôveru v Najsvätejšiu Máriu, v tejto chvíli veľkej skúšky a utrpenia, ale aj solidarity, viery a nádeje.
 

 
Novénu do slovenčiny preložil salezián František Kubovič. Budeme ju zverejňovať na našom webe alebo si ju môžete celú stiahnuť tu
 
Preložila a upravila -dc-
Zdroj: cgfmanet.org