Saleziánky budú oslavovať 80. výročie v komunitách

Bratislava, 13. mája 2020- Dnes si saleziánky pripomínajú sviatok ich spoluzakladateľky Márie Dominiky Mazzarellovej a tento rok ich čaká aj oslava 80. výročia príchodu na Slovensko.

 

Presný dátum kedy saleziánky začali pôsobiť na Slovensku je 16. jún 1940. Oslavy 80. výročia sa tento rok mali konať 16. mája v Košiciach za účasti generálnej predstavenej Yvonne Reungoat, ktorá sídli v Ríme v Taliansku. Z dôvodu situácie s vírusom COVID- 19 sa oslava uskutoční  bez generálnej predstavenej len osobitne v slovenských komunitách, ktoré navštívi provinciálna predstavená na Slovensku Monika Skalová.

 

Počas oslavy mala byť zrealizovaná výstava obrazov a sviec, ktorých ukážky ste mohli zachytiť na webe a sociálnych sieťach saleziánok. Autorky Andrea Miklovičová a Lenka Pukajová vymysleli alternatívu, ako sa k nim môžete dostať: „Založili sme blog: salezianky80.blogspot.com, kde si všetko môžete preklikať znova a aj vidieť, ktoré obrazy a sviece sú už zarezervované a ktoré je možné si ešte rezervovať.  Na stránke nájdete ku každému exponátu popis s vysvetlením na akú historickú udalosť saleziánok počas 80. rokov chceme v nich poukázať.“

 

Oslavy začnú už dnes na sviatok spoluzakladateľky saleziánok Márie Dominiky Mazzarellovej videom. Pripravili ho Paula Zelenayová a rôzni mladí na vlastné náklady, pod vedením saleziánky Gabriely Baňasovej. Približuje život a charizmu svätej Márie Dominiky.

 

 

O priebehu osláv budeme ešte informovať a môžete ich sledovať na stránke saleziánky.sk, facebook.com/Salezianky a na instragrame sestry_salezianky.

 

Dagmara Čepelová, FMA

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk