Mária je prítomná v našich domoch

Rím (Taliansko): V máji 2020 sa z dôvodu pandémie Covid-19 nebudú konať niektoré udalosti súvisiace s mariánskou tradíciou, ako napríklad ruženec na nádvorí a procesie. Pápež František krátkym listom vyzýva všetkých veriacich, aby sa modlili Svätý ruženec a posilnili tak domáci rozmer mariánskej úcty: „Pre domáce dimenzie, ktoré nás obmedzenia pandémie„ prinútili “využívať, aj z duchovného hľadiska, som v máji navrhol všetkým, aby znovu objavili krásu modlitby ruženca doma.“
 
Pápež sprevádza veriacich tým, že navrhuje spôsoby modlitby – „je jedno tajomstvo, ako to urobiť: jednoduchosť,“ hovorí  vyznačujúc modlitebné vzory dostupné na internete a sprístupňuje texty „dvoch modlitieb k Panne Márii,“ ktoré môžete recitovať na konci ruženca a ja sám ich prednesiem v máji duchovne spojený s vami.“ Spoločné prednášanie ruženca nám v tomto čase skúšky pomáha cítiť sa zjednotení ako Cirkev: „Drahí bratia a sestry, keď uvažujeme o tvári Krista so srdcom Panny Márie, urobí nás ešte jednotnejšími ako duchovnú rodinu a pomôže nám úspešne absolvovať tento skúšku.“
 
Matka Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice kresťanov, vo večernom slovku v predvečer online oslavy svetového Dňa vďačnosti 2020 pripomína aspekt domu, v ktorom je Mária Pomocnica kresťanom prítomná: „Matka Mária Pomocnica kresťanov je prítomná v našich domovoch, vedľa každej z nás a každého z našich mladých a dáva ich k dispozícii pôsobeniu Ducha, ktorý tiež v nich chce robiť „veľké veci.“
 
„Maria je prítomná v tomto dome“ je tiež výraz, ktorý sprevádza prípravné trojročné obdobie na 150. výročie založenia inštitútu FMA (1872 – 2022), ktoré preberá slová dona Bosca, ktoré povedal v roku 1885 v dome Nizza Monferrato (AT) ) – Taliansko: „Panna Mária sa prechádza v tomto dome a zakrýva ju svojím plášťom“ (porovnaj Cronistoria V, 51 – 52).
 
Vo večernom slovku matka Yvonne stále pozýva, aby sme sa pripojili ku gestám zasvätenia Márie, ktoré urobila Cirkev- k zasväteniu Latinskej Ameriky Madonne z Guadalupe 12. apríla a k zvereniu Talianska k ochrane Matky Božej v máji v bazilike Santa Maria del Fonte neďaleko Caravaggia (BG): „Pozývam vás teda, aby ste sa pripojili k prejavu veľkej dôvery v Madonnu, ktoré má talianska cirkev urobiť a ktoré pred niekoľkými dňami urobila americká cirkev: zasvätenie národa jej, aby bola naďalej jeho starostlivou a milujúcou matkou. Je to poslanie, ktoré môžeme urobiť všade, kde žijeme: všetci sme pod jej plášťom, s našimi domami, našimi prácami, mladými ľuďmi a dospelými, ktorí ich navštevujú. Dohliada na všetko a chráni nás pred tým, čo by z nás mohlo urobiť sterilné stromy, posiela nás, aby sme boli jej prítomnosťou pre našich bratov a sestry a utvára  z nás prinášajúce život na akomkoľvek mieste a situácii.“
 
Mesiac máj má tiež významné sviatky pre saleziánsku rodinu, ku ktorým patrí sviatok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľka Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov, 13. mája a sviatok Márie Pomocnice kresťanov 24. mája, na ktorý sa celá saleziánska rodina pripravuje spolu s Novénou, ako spomína generálna matka v obežníku 996názvom S pomocou Márie Pomoc kresťanov: „ V rôznych situáciách Don Bosco navrhuje vzývať ju modlitbou novény, ako neodolateľným prostriedkom a to s istotou, že Mária účinne zasahuje do dejín ľudstva vykúpeného Ježišom. Mária je „Matkou Cirkvi “a ako taká je prítomná: musíme byť o tom v srdci presvedčení srdca a urobiť z nej „pracujúcu.“ Ona, aktívna a starostlivá, neprestáva nám pomáhať a podporovať nás.“
 
Preložila a upravila  -dc-
Zdroj: cgfmanet.org