História a súčasnosť sestier z Baku v Azerbajdžane

Poslednou komunitou sestier, ktorú Vám predstavíme po komunite  v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v Dubnici nad Váhomv Bratislave Hrobákovej a v Rožňave v Michalovciach, v Bratislave provinciálnom domev Nitre a v Humennomv Banskej Bystrici a v Košiciach na KVP a na Troch hôrkach a tiež v Bratislave Vavilovovej, je komunita v Baku v Azerbajdžane.
 
Azerbajdžan má 9,762 miliónov obyvateľov. Patrí  k Západnej Ázii.  Od roku 1920 vzniká Azerbajdžanská sovietska socialistická republika, kde Azerbajdžan  sa stáva  jednou z 15 krajín pričlenených k ZSSR. To trvá až do roku 1991, kedy sa Azerbajdžan osamostatnil.  Hlavným mestom je Baku, kde žije oficiálne 3 milióny obyvateľov. Prevládajúcim náboženstvom je moslimské- 97,4 %, kresťanov je 1,1% (pravoslávny, rôzne protestantské cirkvi, katolíci). Azerbajdžanci, ktorí sa z historických dôvodov považujú za moslimov, sú celkom umiernení a tolerantní. Demokratická vláda, vedená silnou osobnosťou prezidenta, sa deklaruje ako sekulárna, oddelená od náboženstva. Hlása princíp náboženskej tolerancie, obzvlášť voči tradičným náboženstvám (Judaizmus, Islam a Ortodoxná a Katolícka cirkev). Azerbajdžan sa nazýva aj zem večného ohňa, keďže sú tu veľké ložiská ropy.
 
V roku 2000 bola misia zverená slovenským saleziánom. So súhlasom vlády Cirkev môže byť prítomná a pracovať v hlavnom meste Baku pre duchovnú službu zahraničným katolíkom, ktorí v krajine pracujú. Po návšteve pápeža svätého Jána Pavla II. v roku 2002 sa mnoho pre Katolícku cirkev zlepšilo. Saleziáni dostali pozemok od prezidenta Heydara Alieva, aby vybudovali prvý kostol, ktorý posvätil kardinál Tarcisio Bertone v roku 2007. Vedľa kostola vzniklo aj pastoračné centrum.
 
V roku 2007 otvorili svoje dielo pre bezdomovcov misionárky lásky (sestry matky Terezy). V roku 2011 podpísala Svätá Stolica medzinárodnú zmluvu s Azerbajdžanom a katolícka komunita bola oficiálne uznaná. V júli 2011 bol štatút Misio sui iuris zmenený na Apoštolskú prefektúru Azerbajdžan a za prvého apoštolského prefekta Azerbajdžanu bol ustanovený predstavený miestnej saleziánskej komunity don Vladimír Fekete. Jedinú farnosť tvorí cca 200 Azerbajdžancov a 600 cudzincov. Preto sa v pastorácii používa okrem azerbajdžanského jazyka aj ruský a anglický jazyk.
 
V roku 2016 navštívil Baku pápež František, a to aj napriek tomu, že počet katolíkov je v Azerbajdžane nízky. 7. mája 2017 bol vysvätený prvý azerbajdžanský kňaz David Behbud Mustafayev. V Baku je spolu 8 saleziánov, z toho sú dvaja koadjútori: Marián Kališ a Radoslav Schudich a 6 kňazov: Mons.Vladimír Fekete-apoštolský prefekt, ktorý bol aj predstaveným komunity saleziánov, Vladimír Baxa- farár, Jozef Marek- vikár a keď koncom decembra bol otec Vladimír Fekete menovaný za biskupa stal sa predstaveným komunity saleziánov v Baku, Martin Bonkalo-ekonóm a riaditeľ centra Meryam, Emil Šafár, Selvakumar Kamalakannan z Indie.
 
Saleziánky prišli do Baku hlavného mesta Azerbajdžanu, na pozvanie saleziánov. Prvé dve slovenské sestry Andrea Mladošová a Slávka Butková začali v Baku pôsobiť 15. októbra 2015. Intenzívne študovali azerbajdžanský jazyk a spoznávali kultúru. Keďže časť práce s katolíkmi prebieha v ruskom jazyku, ktorý sestry ovládali dobre, od začiatku sa zapájali do misijnej práce (nedeľné skupinové stretnutia s mladými a deťmi, návšteva rodín, ktoré sú zaradené do projektu „Adopcia na diaľku“ (PAD) a pravidelné sobotňajšie kurzy pre deti z týchto rodín). Apoštolát prebiehal a prebieha vo farnosti pri kostole  na Xətai (Chetaji) a Gəncliku (Gendžliku), keďže sestry bývajú v trojizbovom byte, ktorý majú prenajatý. V byte je aj kaplnka s Eucharistiou, ale svätá omša sa tam neslúži, lebo na rituálne obrady je potrebné oficiálne dovolenie parlamentu a prezidenta.
 
V roku 2017 sa stali dve dôležité udalosti. Prvé rehoľné sľuby zložila spolu s tromi Slovenkami 5. augusta Lamiya Jalilová prvá saleziánka pochádzajúca z Azerbajdžanu. V novodobej histórii Azerbajdžanu je to prvé povolanie k zasvätenému životu. V baku vznikla samostatná komunita 5. septembra a to vďaka tomu, že v tejto misii začala pôsobiť tretia sestra Martina Alaxová, učiteľka anglického jazyka. Komunita zostáva súčasťou slovenskej provincie saleziánok a naďalej úzko spolupracuje so saleziánmi v Baku a s misijnými dobrovoľníkmi. Poslaním saleziánok v Azerbajdžane je sprítomňovať obyvateľom Baku, najmä mladým a sociálne znevýhodneným, Božiu lásku, a to katechizáciou, vzdelávaním a sociálnou prácou.
 
V súčasnosti okrem troch vyššie spomínaných slovenských sestier je v komunite, ktorá patrí do Slovenskej provincie saleziánok, aj jedna misionárka Lucía Vasquez, ktorá sa narodila v El Salvadore, v Strednej Amerike.  Sestry založili v mieste pôsobiska Klub detí a angažovali sa v saleziánskej farnosti. V aktuálnej situácií pandémie pomáhajú sestrám matky Terezy- misionárkam lásky v službe chorým.
 
Slávka Butková