Saleziánky alebo blogerky?

  • Pridané v: Blog
  • 15. apríla 2020
  • Fma

Saleziánky začali blogy uverejňovať vo forme krátkych zamyslení. Majú svoju saleziánsku značku a grafiku.

 

Blogy odštartovala sestra Alena Badačová, ktorá uvažovala nad slabosťou, v ktorej človek nachádza silu: „Už neraz som sa zastavila nad týmito slovami a v tieto dni, týždne sa pri nich pristavujem znova. Nepatrím zrovna k osobám, ktoré na prvý pohľad upútajú pozornosť fyzickou silou, mohutnosťou, práve naopak. Krehkosť a jemnosť, to som ja. Som osoba, ktorá je húževnatá, zapálená pre rôzne veci a musím sa priznať, že si často krát poviem: RADŠEJ TO UROBÍM SAMA. S mojou silou rastie i moja pýcha, pretože druhých i Boha nepotrebujem. Neraz som sa však presvedčila, keď som sa cítila na pokraji svojich síl (fyzických či vnútorných), že to tak nefunguje. Sklonila som sa pred Bohom, pozvala Ho opäť do svojho života a prosila o silu. Až vtedy som si začala uvedomovať, aká je to sila. Byť s Bohom, kráčať s Ním, a aj v tých najslabších chvíľach sa cítiť silná, pretože On je so mnou.“

 

Medzi blogerky sa zaradila už aj provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová a tiež sestry Lenka Pukajová a Ľubica Feňová. Sledovať ich môžete na sociálnej sieti pod stránkou saleziánky. Grafika blogov ukazuje tvár sestry, ktorá píše, text, ako jej úvahu a logo saleziánok s označením Blog.

 

Dagmara Čepelová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk