Saleziánky alebo blogerky?

Saleziánky začali blogy uverejňovať vo forme krátkych zamyslení. Majú svoju saleziánsku značku a grafiku.
 
Blogy odštartovala sestra Alena Badačová, ktorá uvažovala nad slabosťou, v ktorej človek nachádza silu: „Už neraz som sa zastavila nad týmito slovami a v tieto dni, týždne sa pri nich pristavujem znova. Nepatrím zrovna k osobám, ktoré na prvý pohľad upútajú pozornosť fyzickou silou, mohutnosťou, práve naopak. Krehkosť a jemnosť, to som ja. Som osoba, ktorá je húževnatá, zapálená pre rôzne veci a musím sa priznať, že si často krát poviem: RADŠEJ TO UROBÍM SAMA. S mojou silou rastie i moja pýcha, pretože druhých i Boha nepotrebujem. Neraz som sa však presvedčila, keď som sa cítila na pokraji svojich síl (fyzických či vnútorných), že to tak nefunguje. Sklonila som sa pred Bohom, pozvala Ho opäť do svojho života a prosila o silu. Až vtedy som si začala uvedomovať, aká je to sila. Byť s Bohom, kráčať s Ním, a aj v tých najslabších chvíľach sa cítiť silná, pretože On je so mnou.“
 
Medzi blogerky sa zaradila už aj provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová a tiež sestry Lenka Pukajová a Ľubica Feňová. Sledovať ich môžete na sociálnej sieti pod stránkou saleziánky. Grafika blogov ukazuje tvár sestry, ktorá píše, text, ako jej úvahu a logo saleziánok s označením Blog.
 
Dagmara Čepelová