Veľká noc nádeje a zmŕtvychvstania  

Rím (Taliansko). Generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, sr. Yvonne Reungoat, posiela posolstvo všetkým výchovným komunitám a saleziánskej rodine s prianím Veľkej noci naplnenej nádejou a Zmŕtvychvstaním.  “Je to obdobie, počas ktorého sú výchovné komunity pozvané, aby zostali doma, mali skúsenosť intenzívnej modlitby, pokojného a radostného bratstva. Je to príležitosť objaviť hodnotu podstatnosti, ktorá „nás nabáda brať vážne to, čo je vážne, a nestratiť sa v banálnych veciach; znovuobjaviť, že život neslúži na nič, ak neslúžime. Pretože život sa meria na základe lásky » (Pápež František, Homília na Kvetnú nedeľu, 5. apríla 2020). Prinášame celý text Posolstva Generálnej predstavenej Inštitútu FMA. 
 
«Drahé sestry,
cítim sa   v hlbokom spoločenstve s vami a túžim stretnúť vás v každej časti sveta, aby som sa podelila o to, čo nosím v srdci v tomto období, kedy sa pripravujeme na prežívanie  Ježišovho Veľkonočného tajomstva: tajomstva smrti a zmŕtvychvstania.
 
Veľkú noc, ktorú ideme sláviť, sme doteraz takýmto spôsobom  nezažili. Je poznačená dramatickou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19, ktorá má silný dopad na všetky krajiny. V tejto nepredvídateľnej a zdrvujúcej  situácii sa môžu zmocňovať nášho srdca city ako strach, panika, či dezorientácia.  Odrazu môžeme pociťovať aj ťarchu našej krehkosti i zraniteľnosti a tiež ťarchu nášho hriechu.
Stojíme pred tajomstvom života, o ktorom sme si mysleli, že ho vieme usmerňovať podľa našich programov a plánov, dôverujúc vedeckému pokroku, ktorý je niekedy vzdialený od Boha, Pôvodcu života. Stačilo niekoľko mesiacov, aby sme videli padať všetky istoty a pýtame sa, či je Pán prítomný uprostred svojho ľudu, ktorý trpí pod silou malého, a mocného vírusu.
Myslím, že všetky chápeme hodnotu ticha v tejto skúške, ktorej ľudstvo čelí; cítime, že potrebujeme posilu i utvrdenie vo viere a nájsť silu uveriť, že Vzkriesený Kristus je tu a nedopustí, aby nám chýbala Jeho prítomnosť.
 
Slová pápeža Františka prinášajú útechu: «Dnes, v dráme pandémie, zoči-voči mnohým trieštiacim sa istotám, tvárou v tvár mnohým zradeným očakávaniam, v pocite opustenia, ktoré nám zviera srdce, Ježiš každému hovorí: “Odvahu, otvor si srdce mojej láske. Pocítiš útechu Boha, ktorý ťa podopiera”.» (Homília na Kvetnú nedeľu, 5. apríla 2020). Táto istota upokojuje naše srdce a nachádzame silu pre pochopenie toho, že Ježiš prežíva dnes svoje utrpenie v mnohých bratoch a sestrách, v početných rodinách a rehoľných komunitách, ktoré sú skúšané chorobou alebo smrťou jedného zo svojich drahých. Ježiš od nás žiada, aby sme ho dokázali sprevádzať cestou na Kalváriu a potom prešli s Ním aj do nového života zmŕtvychvstania. Náš život je zaplavený vzkriesením, pretože je vykúpený  extrémnym  skutkom lásky Božieho Syna, ktorý neváhal zomrieť na kríži, aby nám ukázal, aké veľké je dobro, po ktorom túži pre nás všetkých. Je to čas, v ktorom sú naše komunity a my všetky pozvané zostať doma. Môžeme tak mať skúsenosť s hodnotou intenzívnej modlitby, pokojného sesterstva, aj keď niekedy to nie je ľahké. Máme príležitosť objaviť hodnotu toho, čo je podstatné, čo «nás nabáda brať vážne to, čo je vážne, a nestratiť sa v banálnych veciach; znovuobjaviť, že život neslúži na nič, ak neslúžime. Pretože život sa meria na základe lásky » (Homília pápeža Františka citovaná vyššie).
 
Sú to chvíle, v ktorých viera a nádej sa stretávajú hlbokým spôsobom a posilňujú naše povolanie byť proroctvom spoločenstva a znakom solidarity v tomto výnimočnom čase. Cítim sa podnecovaná povedať sebe a každej z vás, že prežívame obdobie, v ktorom sme pozvané byť “ženami Veľkej noci” ochotnými    nechať sa milovať Bohom takým spôsobom, aký si vyberie On; pripravenými slúžiť s láskou  sestrám a každej osobe, ktorú môžeme stretnúť a to prostriedkami, ktoré máme, aby sme boli nablízku tomu, kto trpí samotou a kto očakáva čo len jedno slovo útechy alebo podpory. Ktovie, koľké osoby čakajú od nás nejaké slovo, telefonát, modlitbu, ktorá môže zmierniť ich utrpenie! Ženami Veľkej noci, aby sme uchovávali v modlitbe úmysly celého ľudstva; tých ktorí sú chorí, ktorí platia svojím životom za záchranu života tých druhých, tých, čo umierajú osamotení, a je ich toľko!
 
Ženami Veľkej noci, ktoré sa pozerajú Ježišovým pohľadom na chudobných, jeho milovaných, na tých, ktorí sa nemôžu brániť pred rizikom nákazy, tých, ktorí nemajú nič, trpia hladom alebo sú ponechaní sami na seba. Radosť Veľkej noci v tomto roku, takej odlišnej od tých minulých, nachádza svoje hlboké korene v týchto malých a dôležitých skutkoch lásky podporovaných nezlomnou nádejou, ktorá sprevádza každé znovuzrodenie. S Ježišom zakúsme, že Láska je silnejšia
 
Ženami Veľkej noci, ktoré vedia prejaviť vďačnosť za solidaritu dosvedčovanú rozmanitými spôsobmi od rôznych osôb. Myslím na  odvážnych mladých, či sú vám známi alebo neznámi, ktorí darujú svoj čas ako dobrovoľníci a sú rozhodnutí byť nablízku chorým ľuďom  s prístupom dobrého Samaritána; mladí ľudia, ktorí svojou sviežosťou a vedomím hovoria, že „všetko bude v poriadku!“
 
Byť vďačné za dospelých, kompetentných, ktorá sa nevyhýbajú „povinnosti“ dávať zo seba to najlepšie až do extrémnych dôsledkov. Koľko svedectiev o ľudskosti, viere a nádeji sa ukázalo v tomto čase veľkej skúšky. Vyšla na svetlo pravda o ľuďoch, ktorí dokážu prekonať všetky rozdiely a objať svojho brata v núdzi!
 
V tejto tak špecifickej atmosfére vám všetkým prajem, aby ste dokázali preniknúť do posolstva, ktoré nám dnes dáva Zmŕtvychvstalý Ježiš. Chceme uznať jeho hodnotu, aby nám neuniklo.  Určite nám chce povedať niečo nové a necháva nám slobodu porozumieť mu vo svetle, o ktoré vzývame Ducha Svätého. Nech nám Ježiš pomáha otvoriť sa novosti budúcnosti, pretože po tejto kríze už nič nebude také isté ako predtým. Zmena sa musí odohrať na prvom mieste v nás a v každej komunite. Otvorme sa tajomstvu prechodu zo smrti do života!
 
Drahé sestry, vám, vašim príbuzným, členom saleziánskej rodiny a každej osobe, ktorá je vám drahá, mladým i dospelým, prajem požehnané Veľkonočné sviatky Zmŕtvychvstania a Nádeje. Úprimne ďakujem za početné priania, ktoré som dostala. Chcela by som odpovedať všetkým osobne, ale nie je to možné. Robím to tu a teraz, ubezpečujem vás o svojej vďačnosti, ktorá sa mení na neustálu modlitbu.
 
Nech je Zmŕtvychvstalý naším pokojom, našou radosťou, našou silou a nech nám pomáha nechať sa dotknúť utrpením ľudstva, aby sme ho priviedli k Jedinému, ktorý dáva istú nádej. Mária, ktorá poznala bolesti, podporovaná silnou vierou, nech je blízka celému ľudstvu a sprevádza nás v tejto hodine milosti. Nech vás požehnáva Pán Života, prajem Vám, aby ste v Ňom precítili moju lásku, dôveru a vďačnosť».
Rím, 9. apríla 2020
Sestra Yvonne Reungoat
hlavná predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice
 
Preložila a upravila: Monika Golianová
Zdroj: cgfmanet.org