Aj saleziánky ponúkajú ľuďom službu ucha

Rehoľné sestry zo štyroch kongregácií na Slovensku sa spojili, aby v čase zápasu s Covid 19 boli ľuďom bližšie