Škôlka u sestry Nany

Vyštudovaná učiteľka predškolskej a elementárnej pedagogiky sestra Janka Obalová, pripravila aktivity, ktoré vychádzajú priamo z osnov materských škôl.

 

Sestra Janka tému uvádza video pozdravom a potom hovorí o aktivite, ktorá deti čaká. Videom sa Janka primárne prihovára svojim deťom z materskej školy sv. Terézie z Lisieux v Humennom, kde pracuje.

Geometrické tvary

Zveřejnil(a) Škôlka u sr. Nany dne Čtvrtek 26. března 2020

 

Projekt Škôlka u sestry Nany obsahuje témy, ktoré sú osobitne rozpísané a ilustrované obrázkom, či videom. Rodičia môžu s ľahkosťou previesť deti danou témou a mať tak zážitok zo spoločného učenia sa. Aktuálne sú témou geometrické tvary.

 

Škôlku u sestry Nany môžete sledovať aj v projekte Oratko online.

 

Dagmara Čepelová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk