Škôlka u sestry Nany

Vyštudovaná učiteľka predškolskej a elementárnej pedagogiky sestra Janka Obalová, pripravila aktivity, ktoré vychádzajú priamo z osnov materských škôl.
 
Sestra Janka tému uvádza video pozdravom a potom hovorí o aktivite, ktorá deti čaká. Videom sa Janka primárne prihovára svojim deťom z materskej školy sv. Terézie z Lisieux v Humennom, kde pracuje.
https://www.facebook.com/114212473550873/videos/216173866114268/
 
Projekt Škôlka u sestry Nany obsahuje témy, ktoré sú osobitne rozpísané a ilustrované obrázkom, či videom. Rodičia môžu s ľahkosťou previesť deti danou témou a mať tak zážitok zo spoločného učenia sa. Aktuálne sú témou geometrické tvary.

 
Škôlku u sestry Nany môžete sledovať aj v projekte Oratko online.
 
Dagmara Čepelová