Živý chrám

Tak, ako sa okolo Márie a modliacich sa apoštolov pri zoslaní Ducha Svätého utvárala prvotná Cirkev, tak sa jej zrod anticipuje už pri obetovaní malého Ježiša