Falošné cesty

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: » Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“ Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: » Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.«“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: – »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“  Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: » Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Mt 4, 1 – 11
 
Po krste v Jordáne, pri ktorom zostúpil Duch na Ježiša a z neba zaznel Otcov hlas, ten istý Duch ho vyviedol na púšť. Štyridsať dní a nocí stál Ježiš v samote zoči-voči tajomstvu Božieho Synovstva a svojho poslania na zemi, ktoré mu pri krste jeho Otec ohlásil. Na hranici života a smrti z vyhladovania sa v hĺbke svojho vnútra aj on konfrontoval s ľudskými motiváciami, do ktorých tak rád vstupuje ten Zlý.
 
Vo všetkých troch pokušeniach, ktoré už dobre poznáme sa Ježiš jednoznačne rozhoduje pre upevnenie svojej Otcom určenej identity a tiež v rozhodnutí ísť cestou, ktorou ho povolal ísť. A to nielen sám pred sebou, keď napriek krajnému vyčerpaniu excelentne zvláda „normálne“ ľudské potreby, ale aj pred celým svetom až po dnes. Aby, keď raz naozaj rozmnoží chleby pre hladných, nik ho nebude môcť obviniť, že to robí z populizmu. Ani keď opätovne bude robiť zázraky, nik ho nebude môcť podozrievať, že tým chce potvrdzovať svoju moc nad inými. Ba ani vtedy, keď bude vidieť do vnútra vecí a udalostí, že tak chce kontrolovať dianie vo svete a potvrdzovať sám seba. Aj v najsilnejšom pokúšaní jeho charakter, úmysly a motivácie ostali číre ako krištáľ: stále orientované na naše dobro.
 
Práve v pôste tela, srdca, ducha sa zvykne odohrávať tajomný zápas dobra a zla. A o víťazstvo toho prvého by malo ísť aj nám.
 
sr.Dáša
Foto: Hora pokušenia zblízka, zďaleka a na púšti