Teraz je čas milosti, teraz je deň spásy

Pán hovorí: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ Kto vie? Možno zmení svoje rozhodnutie a odpustí nám a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. Trúbte na Sione, vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť! Zhromaždite ľud, posväťte zástup, zvolajte starcov, zhromaždite deti i tie, čo sajú prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej komôrky.  Kňazi, Pánovi služobníci, nech plačú medzi predsieňou a oltárom a nech hovoria: „Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom a nevystavuj potupe svoje dedičstvo; nech nepanujú nad ním národy.“ Prečo by sa malo vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich boh?“ A Pán sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom. Joel 2,12-18
Bratia, sme Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! 2 Kor 5,20- 6,2
 
Takto by sme podľa prvého čítania popolcovej stredy mali začať svätý pôst. Nie s roztrhanými rifľami, ale tým najkrehkejším v nás – s načatým srdcom. So srdcom, čo možno bude plakať za sladkým kapučínom, nekonečným četovaním alebo novinkami od výmyslu sveta, ktoré zo seba čo len na pár dní ochotne vytrhneme.
 
To všetko nie pre dobrý pocit z pokánia. Ale preto, aby sa na mojom i Tvojom srdci otvorili dvere a aby lepšie videlo. Veď rozdávať almužnu služby, dobroty, úsmevu či modlitby sa so srdcom zaviazaným hustým plátnom či zamrežovaným lákadlami tohto sveta nijako nedá.
 
Odvahu! Aby sa aj nado mnou i nad Tebou mohol Pán zľutovať. „Veď teraz je čas milosti, teraz je deň spásy!“
 
Sr. Dáša