Logo k 150. výročiu založenia inštitútu FMA

Rím (Taliansko). Mária kráča v tomto dome (Maria cammina in questa casa), je slogan navrhnutý pre 150. rokov oslavy založenia Inštitútu dcér Márie Pomocnice, FMA (1872-2022). Logo vytvorila Mária Fernanda Bastidas Zapata, mladá ženou inšpektórie Márie Pomocnice kresťanov z Medellinu (CMA), Kolumbia.
 
Z 27 provincií FMA sveta bolo prijatých 54 návrhov, ktoré ukazujú pocit spolupatričnosti a túžby zapojiť sa do veľkej 150. udalosti. Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili FMA, laici a mladí ľudia, vyjadrila respondentom vďaku za všetky vykonané práce a po dôkladnej analýze a zdieľaní s Generálnou radou zverejnila výber loga na 150. výročie.
 
Slogan loga je uvedený oslovením Maria,“  ktoré zostáva nemenné. Zvyšok vety je preložil  do štyroch jazykov – angličtina, španielčina, francúzština, portugalčina, ktoré sa majú použiť v rôznych krajinách. Veta, ktorá preberá slová z roku 1885, kedy ich predniesol Don Bosco v dome Nizza Monferrato (AT) v Taliansku: „Madonna kráča v tomto dome a zakrýva ho svojím plášťom“ (porovnaj Cronistoria V, 51 – 52) – je sprevádzaná modro-ružovým grafickým prvkom, ktorý predstavuje plášť Panny Márie.
 
Logo sprevádza trojročné obdobie prípravy na 150. výročie založenia inštitútu FMA (1872 – 2022), ktoré oficiálne otvorila generálna matka dcér dcér Márie Pomocnice kresťanov sestra Yvonne Reungoat 5. augusta 2019 z spálne Matky Mazzarellovej v Mornese (AL), v Taliansku
 
Maria Fernanda Bastidas Zapata je bývalá žiačka Medellínskej školy Márie Pomocnice kresťanov (CMA) a členka Saleziánskeho hnutia mládeže. Zúčastňuje sa študijného programu Reklamná komunikácia a pracuje v tíme ministerstva mládeže ako grafický dizajnér. Takto vyjadruje motiváciu pre svoju účasť v súťaži Logo: „Chcela som sa podieľať na návrhu loga, ktoré predstavuje všetko, čo som sa naučila od saleziánskej rodiny, a takto som sa mohla pripojiť k veľkej oslave 150. výročia založenia Inštitútu FMA.“
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org