Už o dva dni začne generálna kapitula saleziánov

„Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“ O tejto téme sa bude hovoriť v Turíne na 28. generálnej kapitule saleziánov, ktorá sa začne v nedeľu 16. februára v Turíne. Potrvá do soboty 4. apríla.
 
„Aký má byť profil saleziána dnes a v budúcnosti? Dnešná realita nie je rovnaká ako pred 40-timi rokmi. Ani odpovede nemôžu byť tie isté. Chceme dávať odpovede s vernosťou voči dnešným mladým. Dnešní mladí prežívajú odlišné situácie než mladí pred 40-timi rokmi… aj v porovnaní len spred niekoľkých rokov. Sú ponorení do digitálneho sveta, do úchvatného sveta mládežníckeho dobrovoľníctva, do reality profesionálnej prípravy, do bolestnej reality zneužívania mladých, do reality mladých imigrantov. Tieto situácie majú taký vplyv, o akom sme pred 30 či 40 rokmi nehovorili.“ Týmito slovami uviedol zvolanie už 28. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti jej aktuálny hlavný predstavený a desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime v máji 2018.
 
Základnou témou, o ktorej budú hovoriť delegáti z 90 provincií z celého sveta, je: „Akí majú byť saleziáni pre mladých dnes a v budúcnosti?“ Don Artime to vysvetlil nasledovne: „Chceme sa zaoberať profilom saleziána pre dnešok i pre zajtrajšok, aby bol schopný dať tie najlepšie možné odpovede mladým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú… Musíme sa zaoberať aj dôležitými právnymi otázkami, aby sme ešte viac podporili naše poslanie v tejto dobe.“ Táto generálna kapitula bude prekrásnou príležitosťou snívať o nás – aby sme boli stále vernejší Duchu, stále vernejší tomu, ako si nás vysníval don Bosco, a stále vernejší týmto mladým, chlapcom, chudobným, ktorí nás vo svete očakávajú,“ dodáva.
 
Na tlačovej konferencii 23. januára v Ríme don Artime vysvetlil, že kapitula je veľkým demokratickým zhromaždením nespočetných jazykov, kultúr a skúseností, s cieľom určiť priority práce Saleziánskej kongregácie na najbližších šesť rokov. Pritom sa bude vychádzať z dvoch špecifických nosných prvkov tejto 28. GK: zladenie sa s mladými vo svete ktorých sa závratnou rýchlosťou mení; a vedomie, že na poslaní pracujeme spoločne s laikmi. V pláne prác generálnej kapituly je aj voľba hlavného predstaveného a členov hlavnej rady, rovnako sa bude rokovať aj o niektorých právnych otázkach ohľadom štruktúr Saleziánskej spoločnosti. Novinkou je, že počas dvoch týždňov budú na zasadaniach prítomní aj niekoľkí mladí a laici.
 
Slovensko budú zastupovať na 28. generálnej kapitule s hlasovacím právom dvaja saleziáni: zvolený delegát don Martin Kačmáry a vikár provinciála don Peter Bučány. Na niektoré časti kapituly je pozvaný aj novomenovaný provinciál don Peter Timko, bez hlasovacieho práva.
 
Saleziáni dona Bosca vo svete (2020)
134 krajín, kde sme prítomní
14 618 saleziánov = 132 biskupov + 430 novicov + 14 056 spolubratov so sľubmi
521 prednovicov
90 provincií
1802 kánonicky zriadených diel
113 iných prítomností
3 643 škôl: s 940 000 žiakmi a 68 000 učiteľmi
830 stredných odborných škôl: s 200 300 študentmi a 15 000 učiteľmi a majstrami; 85% vyštudovaných hneď získava prácu, 65% pracuje v získanej práci aj po 4 rokoch.
 
Pracovný dokument 28. generálnej kapituly umožňuje proces reflexie nad význačnými otázkami života kongregácie, nepovažuje sa za obmedzený výlučne na prácu na 28.GK. Naopak, môže byť použitý aj paralelne alebo následne ako platforma prístupná všetkým saleziánskym provinciám a komunitám.

 
rhsdb
Zdroj: saleziani.sk