Národný týždeň manželstva pripravil kampaň Náš príbeh

10. ročník Národného týždňa manželstva (NTM) začal v pondelok s cieľom upriamiť pozornosť manželov na ich príbeh, ktorým si pripomenú svoju spoločnú históriu

 

Ako uviedli realizátori kampane  NTM Náš príbeh na svojom portály: „Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc… Aktuálny ročník Národného týždňa manželstva vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli našu spoločnú históriu: Ako náš príbeh začal, čo sme spolu dosiahli, ako sme prekonali náročné obdobia, čo nás na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesieme… Tiež nás motivuje k vďačnosti za náš vzťah a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. No a nakoniec nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.“

 

Kampaň NTM obsahuje tipy pre manželov, ako urobiť si súkromný večer svojich príbehov, vyhradiť si čas len pre nich dvoch so spomienkami na zážitky vo dvojici, výlet vo dvojici. Zaujímavé a podnecujúce sú ponúkané podujatia akcie: „Ak sa chcete naučiť novým zručnostiam pre vzťah či lepšie porozumieť svojmu partnerovi, zapíšte sa do online kurzu “Spokojné manželstvo”, špeciálne vytvoreného “Digitálnymi stratégiami” práve pre NTM 2020. Alebo obdarujte svojho manželského partnera jarným víkendom vo dvojici. Nezisková organizácia Naše manželstvo ponúka Motivačný víkend pre posilnenie blízkosti v manželstve a občianske združenie YWAM Zážitkový víkend pre páry, ktoré chcú prehĺbiť vzájomné priateľstvo,” ako je uvedené na ntm.sk.

 

Dagmara Čepelová

zdroj: ntm.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk