Saleziánske juniorky na púti k blahoslavenej Anke

Tentokrát hlavné mesto Českej republiky vystriedala slovenská dedinka pri ukrajinsko – maďarských hraniciach. Vo Vysokej nad Uhom sa už dlhšie túžili špeciálne rozprávať aj na tému čistej lásky a opätovného zaľúbenia.
 
Miesto rodiska najčerstvejšej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej, privítalo v prvých februárových dňoch 3 – 5 9 junioriek a 4 večné sestry. Otec Pavol Hudák venoval svoj čas a veľkodušne sa so sestrami podelil o svoje vnímanie čistej lásky, ako ju pochopil a učil sa v škole svojej Aničky, ako familiárne viackrát nazval svoju blahoslavenú kamarátku. „Pán nás pozýva mať srdce bláznivé, čisto zamilované, lebo len také srdce sa dáva Pánovi celé, dáva všetko. Preto nám dáva Boh Otec svojho Syna, vášnivého muža, do ktorého sa môžeš zaľúbiť “ vysvetľuje otec Pavol.
 
Počas necelých troch dní juniorky vo Vysokej navštívili Domček Anky Kolesárovej, farský kostol kde prijala krst, birmovku aj posledné sv. prijímanie pred smrťou aj cintorín kde až do procesu blahorečenia boli uložené Ankine ostatky. „Blahoslavená Anka ma prvý krát oslovila a stále oslovuje svojím jednoduchým, verným a radostným prežívaním každodennosti. Získala si moje srdce hlavne svedectvom ľudí (kňazov, tímakov, dobrovoľníkov…), ktorí žijú v Domčeku vo Vysokej jej odkaz. Každý, kto sem prichádza, tu vždy nájde srdečné rodinné prijatie a atmosféru, ktorá dýcha láskou. O tej sa tu totiž nielen hovorí, ale predovšetkým sa žije,“ s nadšením sa podelila o svoju skúsenosť naša sr. Mária. Vo farskom kostole počas sv. omše boli našej provincií slávnostne odovzdané dva veľké dary – relikvie 1.stupňa bl. Anky Kolesárovej – pre provinciálny dom na Slovensku aj pre misiu v Baku. Odovzdania relikvií sa zúčastnila osobne aj naša misionárka Slávka Butková, rodáčka z blízkych Pavloviec.
 
V stredu ráno sa sestry presúvali do blízkych Michaloviec, kde im v krátkom dopoludňajšom vstupe podala zaujímavé podnety z praxe psychologička sr. Lívia Kvašná. Veľmi cenná bola aj osobná diskusia po teoretickom vstupe, kedy bol priestor na otázky aj konkrétne podnety a rady.
 
merygregy