Aj v srdci Zemplína nás krása nadchýna

Kostol bl. Laury v Michalovciach plný ľudí s iskrou v očiach. Sólové a zborové spevy, inštrumentálne duetá a kvartetá, naozaj umelecké a zároveň príjemné uchu bežného poslucháča. Toto sme zažili v tú nedeľu o pol piatej.

 

Krásou plynúcou od srdca k srdcu nás v nedeľu 2.februára nadchli: sopranistka Miriam, flautistka Nikola, cimbalistka Tina, klaviristka Ľudmila, začínajúca sólistka Aneta, huslista Patrik, klarinetista Juraj a Zbor sv. Michala z farnosti saleziánov pod vedením Milana Mesaroša. Pomedzi skladby sa prítomní mohli dozvedieť o našej činnosti s mladými a pre mladých a o stave priestorov mládežníckeho strediska cez prezentáciu fotografií a sprievodné slovo.

 

Po skončení koncertu pri pohostení pre účinkujúcich Zbor sv. Michala oslávil 8. výročie svojho vzniku. Sme veľmi vďačné manželom Mesarošovým, ktorí pozvali svojich známych hudobníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k priebehu tejto povzbudivej akcie, a ktorí podporili úpravu priestorov pre mladých.

 

Kristína Némethová

Foto:  archív Michalvoce

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk