Generálna predstavená saleziánok otvorila novú web stránku

V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, otvorila v Ríme novú web stránku generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok) Yvonne Reungoat.  Stránka bola iniciovaná  z oblasti sociálnej komunikácie inštitútu, za ktorú je zodpovedná sestra Maria Helena Moreira.
 
„Je pekné spustiť novú web stránku na sviatok don Bosca. Ak by bol Don Bosco nažive, bol by prvý, ktorý by realizoval všetky možnosti komunikácie podľa nových technológií. Všetko začína od nasadeného srdca pre da mihi animas.  Web sú vchodové dvere našej veľkej svetovej rodiny, nášho domova. Je to komunikácia charizmy, ktorá sa stelesňuje dnes,“ vyjadrila svoje pocity generálna predstavená, matka Yvonne.  Webová stránka IFMA je responzívna stránka, ktorá sa automaticky graficky prispôsobuje zariadeniam, cez ktoré sa zobrazuje.

 
Webová stránka IFMA má funkčné a intuitívne navigačné menu na optimalizáciu vyhľadávania obsahu pomocou niekoľkých kliknutí. Jeho použiteľnosť je podporovaná jednoduchou a nevyhnutnou grafikou; zviditeľňuje prepojenie medzi rôznymi kategóriami a inštitucionálnymi sociálnymi sieťami. Stránku si môžete prehliadať v piatich jazykoch. Informácie a zaujímavosti zo života a činnosti saleziánok po celom svete si prečítate v taliančine, angličtine, španielčine, francúzštine a v portugalčine.
 
„Srdcom tejto webovej stránky je prostredie informačnej sféry, sieť vzájomne prepojených informácií, ktorá vyzýva Inštitút FMA, aby sa nachádzal v srdci každodennosti, obohacujúc vesmír svojho vzdelávacieho, komunikačného, evanjelizačného, sociálno-politického, ekologického poslania. Ponúka „in formatívne“ príležitosti  na zdieľanie života a kultúry, zmyslu a názor, dialógu a účasti,“ predstavila myšlienku stránky v informačnom liste sestra Mária Helena Moreira.
 
Spustenie novej webovej stránky vychádza z posolstva svätého otca Františka na 54. Svetový deň komunikácie 2020 – „Aby ste mohli rozprávať a opraviť v pamäti.“ Očakáva sa, že stránka v budúcnosti prinesie dobré správy a šírenie saleziánskej charizmy po celom svete.
 
Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org
Foto: salesian.siste.of.don.bosco