Privádzať ľudí k priamemu čítaniu Božieho Slova

V januári zverejnila telvízia Lux reláciu V Samárii pri studni s témou Rok Božieho Slova, v ktorej sa zúčastnila aj saleziánka Dagmar Kráľová. Rok Božieho slova otvorili otcovia biskupi na prvú adventnú nedeľu Pastierskym listom, v ktorom pozývali všetkých kresťanov k čítaniu samotného Božieho slova.
 
V relácií diskutovali pozvaní hostia Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita; Jozef Jančovič, biblista; Dagmar Kráľová FMA; Lucia Hidvéghyová, biblistka.  V téme zazneli myšlienky o Božom slove, čo nám môže priniesť, čo si máme predstaviť, keď o ňom hovoríme, ďalej ako by sa mohlo Božie slovo  na liturgii ešte výraznejšie ponúkať, aby sa naplnilo vyhlásenie roku, aby ho ľudia viac vnímali.  „Dnes majú ľudia tak opotrebovanú schopnosť počúvať, vďaka tým množstvám informácií a preto bude dobré viac privádzať ľudí k priamemu čítaniu Písma svätého. Pomáhať im, jednak ich motivovať, že prečo a potom ich aj navádzať na to, ako ho čítať, aby sa neznechutili, pretože čítať Písmo sväté vôbec nie je jednoduché,“ povedala v diskusii sestra Dagmar.
 
Hostia diskutovali aj o troch dôvodoch vyhlásenia Roku Božieho slova. Prvým dôvodom bolo 1600. výročie smrti svätého Hieronyma, prekladateľa Svätého písma, druhým bolo 50. výročie Katolíckej biblickej federácie a posledným, no zároveň najsilnejším, dôvodom bol apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45), v ktorom pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Videozáznam z celej relácie si môžete pozrieť v archíve televízie Lux.
 
-dc-
Zdroj a foto: tvlux.sk