Video Heslo 2020 – so slovenským dabingom

(Rím/Bratislava, 24. januára 2020) – „Dobrí kresťania a čestní občania“ je znenie Hesla na rok 2020, ktoré prehlbuje verš evanjelia: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“. Už tradičný video-komentár k Heslu hlavného predstaveného ponúka saleziánska informačná agentúra ANS v desiatkach jazykov, zväčša s titulkami. V spolupráci s mediálnou redakciou Don Bosco media prináša ANS tento rok video so slovenským dabingom.

 
Hlavný predstavený saleziánskej rodiny, don Ángel Fernández Artime, pozýva celú saleziánsku rodinu, aby vedela načrtnúť nové cesty v línii vlastnej charizmy. Keďže sa tento rok uzatvára šesťročné funkčné obdobie hlavnej rady, Heslo chce naznačiť aj dedičstvo, ktoré sa má zachovať a oceniť. Desiaty nástupca dona Bosca v ňom znova vychádza zo srdca saleziánskeho výchovného systému, aby objasnil „politiku Otčenáša“.
 
rhsdb
Zdroj: saleziani.sk