Dievčatá v Bystrici zažili Noc v oratku

Každoročne v januári, blízko sviatku blahoslavenej Laury Vicuňovej pripravujeme spolu s našimi animátorkami v banskobystrickom stredisku Salezko „Noc v oratku“ pre všetky dievčenské stretká do 7.ročníka. Tento večer je jedinečný skvelou atmosférou, ktorá  automaticky vynára myšlienku, že takáto radosť a rodinnosť  asi bola v prvom oratku na Valdoccu a v Mornese.
 
Viac ako šesťdesiat dievčat prinieslo do domu obrovskú dávku radosti zo všetkého čo sa ponúklo, chuť byť spolu a niečo čisté a krásne čo vyžarovalo z každej jednej.  V týchto chvíľach sa zdalo, že sú ich srdcia otvorené oveľa viac ako inokedy.  Všetko čo robili, robili naplno.  Behali, súťažili, vymýšľali scénky, tancovali, modlili sa, spievali na omši. Čas s nimi nám sestrám priniesol  mnoho. Každá z nás vnímala Božiu prítomnosť počas času s nimi inak, no jedno bolo spoločné. Počas svätej omše boli naše tváre iné, plné úsmevu, iného ako inokedy.
 
No a dnes ráno, sme spoločne meditovali siedmy bod našich Stanovo o preventívnom systéme: „Preventívny systém je zážitok apoštolskej lásky, ktorej prameňom je Srdce samého Krista a vzorom materinská starostlivosť Panny Márie. Spočíva vo výchovnej prítomnosti, ktorá sa usiluje iba silou presvedčenia a lásky spolupracovať s Duchom Svätým, aby Kristus rástol v srdciach dievčat.“
 
Veríme a ďakujeme, že sme mohli byť svedkami, ako Pán pracoval v ich srdciach.
 
Sestry z Banskej Bystrice