Generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat oslavuje

Rím (Taliansko): 14. januára oslavuje narodeniny sestra Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov. Od roku 2008 je 9. generálnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanom a od roku 2018 je predsedníčkou združenia Hlavných predstavených v Taliansku (USMI).
 
Blahoželania prichádzajú z celého sveta. Zdieľajme aj tie naše spolu s malým darom. Najkrajším narodeninovým darom pre matku Yvonne je naša modlitba a vďačnosť za jej život a službu animácie Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov.
Život je jedno Tajomstvo, veriť!
„Veriť znamená byť na ceste, žiť vnútri hľadania, žiť v túžbe po Bohu.
Žiť v očakávaní Boha a jeho zjavenia, čo je vždy prekvapujúce “(José Tolentino Mendonça).
 
Želáme všetko najlepšie k narodeninám! S veľkou láskou a veľkou modlitbou. Na svetovej stránke Inštitútu dcér Márie Pomocnice, môžete zanechať odkaz, či blahoželanie generálnej predstavenej Yvonne, ako komentár článku.
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org
Foto: fb Yvonne Reungoat