Generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat oslavuje

  • Pridané v: Svet
  • 14. januára 2020
  • FMA

Rím (Taliansko): 14. januára oslavuje narodeniny sestra Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov. Od roku 2008 je 9. generálnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanom a od roku 2018 je predsedníčkou združenia Hlavných predstavených v Taliansku (USMI).

 

Blahoželania prichádzajú z celého sveta. Zdieľajme aj tie naše spolu s malým darom. Najkrajším narodeninovým darom pre matku Yvonne je naša modlitba a vďačnosť za jej život a službu animácie Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov.

Život je jedno Tajomstvo, veriť!

„Veriť znamená byť na ceste, žiť vnútri hľadania, žiť v túžbe po Bohu.

Žiť v očakávaní Boha a jeho zjavenia, čo je vždy prekvapujúce “(José Tolentino Mendonça).

 

Želáme všetko najlepšie k narodeninám! S veľkou láskou a veľkou modlitbou. Na svetovej stránke Inštitútu dcér Márie Pomocnice, môžete zanechať odkaz, či blahoželanie generálnej predstavenej Yvonne, ako komentár článku.

 

Preložila a upravila Dagmara Čepelová

Zdroj: cgfmanet.org

Foto: fb Yvonne Reungoat

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk