Don Artime predtavil Heslo 2021: „Nádej je nové svetlo, ktoré žiari cez naše oči.“

(Rím 29.12.2020) – Popoludní 26. decembra na Fakulte vied spoločenskej komunikácie Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme prvý raz v histórii bolo online predstavené pre celý saleziánsky svet Heslo 2021 hlavného predstaveného „Vedie nás nádej: Hľa, všetko robím nové (Zjv 21, 5)“. Don Ángel Fernández Artime potom v rozhovore naživo online na facebook-u ANS-u prehĺbil niektoré témy Hesla.

Samotné 15-minútové video Hesla bolo online vysielané naraz v piatich jazykoch. Potom don Silvio Roggia z oddelenia pre formáciu moderoval rozhovor s hlavným predstaveným. Aj rozhovor bol prekladaný do 5 jazykov. Don Artime odpovedal na 10 otázok. V závere zodpovedal aj niekoľko otázok, ktoré prišli prostredníctvom facebook-u od členov saleziánskej rodiny z celého sveta.

V rozhovore desiaty nástupca dona Bosca zanechal pre saleziánsku rodinu posolstvo nádeje ale aj výzvy: rásť v ľudskosti, učiť sa tomu podstatnému v živote a mať pohľad do diaľky, cvičiť sa v prežívaní nádeje, prinášať ju tam kde sme a kde pracujeme, lebo nádej neznačí len pozerať sa vpred – ona je už tu, v dnešnej každodennosti, a saleziánska rodina je povolaná robiť konkrétne rozhodnutia ako byť pri mladých, chudobných a vyčlenených; živiť v sebe vedomie, že Boh nás vždy miluje, svedčiť, že Boh Ježiša Krista a jeho evanjelium sú dôvodom nádeje; kráčať spoločne ako saleziánska rodina, aby sme naďalej i dnes uskutočňovali sen dona Bosca, s istotou, že Boh „robí všetko nové.“

 

Strenna 2021 bola osobitne predstavená aj saleziánkam v generálnom dome Inštitútu Dcér Márie Pomocnice 26. decembra v popoludňajších hodinách.

 

ANS, rhsdb

Zdroj: saleziani.sk

Foto: cgfmanet.org