Jedná sa o službu v komunite

Stretnutie direktoriek v nitrianskom seminári sa netradične začalo punčom na vianočných trhoch

Ján a jeho metanoia

V čom mala Jánova metanoia spočívať? Viac v zamyslení na 3. adventnú nedeľu

Novým provinciálom saleziánov je don Peter Timko

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ho vymenoval do tejto úlohy vo štvrtok 12. decembra

Bola som obdarovaná v predstihu

"Ešte nie je štedrý večer a ja môžem povedať, že som bola už štedro obdarovaná od mladých," sestra Ivka píše o svojich zážitkoch

50. rokov od založenia generálneho domu FMA

„Toto je domov každej FMA, každého jedného z mladých ľudí, laikov, ktorí spolupracujú na rôznych miestach a ktokoľvek tu vstúpi“ 

GPS: "Vykroč s Matkou!"

Na sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie, sestry saleziánky symbolicky spustili prihlasovanie na ďalší kurz GPS

Počiatočná iskra saleziánskeho diela v plagáte

Plagát k Heslu na rok 2020, ktoré rozvíja myšlienku: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). „DOBRÍ KRESŤANIA A ČESTNÍ OBČANIA“

Metanoia nás robí lepšími

Zamyslenie na druhú adventnú nedeľu hovorí o Jánovi Krstiteľovi. Jeho slová neberú ohľad  na etiketu, zatínajú do živého

Víťazky TeenDance si išli po výhru do Bratislavy

Tanečné sústredenie v škole Neytiri prinieslo dievčatám z Michaloviec a Bardejova nové skúsenosti, zážitky a nádych profesionality

Prichádza znenazdajky

Prichádza a preveruje našu schopnosť privítať ho. Tu a teraz. Kto?