Blahoželanie matky Yvonne svätému Otcovi

  • Pridané v: Svet
  • 17. decembra 2019
  • FMA

Rím (Taliansko). Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Františka, 13. decembra 2019, generálna matka dcér Márie Pomocnice kresťanov, sestra Yvonne Reungoat, zaslala v mene celého inštitútu prianie Svätému otcovi.

 

Rím, 13. decembra 2019

Najdrahší pápež František,

s radosťou sa pripájam k želaniam, ktoré Vám prichádzajú z všeobecnej cirkvi a od mnohých ďalších ľudí, aby som sa poďakovala Pánovi, že si Vás vybral s nežným pohľadom, aby ste sa stali kňazom: Otcom a pastierom celej ľudskej rodiny.

 

V mene všetkých dcér Márie Pomocnice kresťanov prítomných na piatich kontinentoch, vyjadrujem našu spoluúčasť pri príležitosti výročia oslavovania 50 rokov kňazskej vysviacky. Myslím si, že najoceňovanejším a očakávaným darom  pre Vás za týchto okolností je intenzívna modlitba za všetko, čo je vo vašom srdci, za potreby a jednotu Cirkvi, a my Vás s obrovskou dôverou vkladáme do rúk Márie Pomocnice kresťanov. Veľmi dobre pozná túžby tohto svojho syna, ktorý sa vždy modlí, vzýva ju, miluje a vyžaruje autentickú oddanosť. Ako sa netešiť a nepohnúť sa, keď s jednoduchosťou, ktorá Vás charakterizuje, kľačíte pri nohách Márie Salus Populi Romani pri každom odchode a pri každom návrate: tiché intímne porozumenie; pohľad, ktorý sa spája s jej pohľadom, ktorý ho vždy chráni, keď sa stáva pútnikom v jeho početných a náročných apoštolských cestách.

 

Drahý František, ste „živou knihou“, v ktorej každý ľud, každý dospelý a mladý človek môže prečítať krásu a pravdu Slova spásy, ktoré priniesol Ježiš. Som Vám veľmi vďačná za vaše Magisterium, ktoré nás s evanjelizujúcim naliehaním žiada, aby sme boli znakmi nežnosti a milosrdenstva Otca, najmä voči najchudobnejším, bezbranným a marginalizovaným. Ďakujem Vám za to, že ste odvážnym svedkom, neúnavne sa odvolávate na mier, lásku, bratstvo, obranu spoločného domu ako povinnosť a právo všetkých.

 

Je tu však aj ďalší dôležitý dátum: 17. decembra, Vaše narodeniny! Vy ste vždy v našej modlitbe, ale veľmi špeciálnym spôsobom v tento deň života. Chceme prosiť Pána, aby Vám dal dar, že bude môcť čoskoro navštíviť krajiny, ktoré nemôže ešte stále navštíviť, ale zostávajú Vám v srdci. Som s vami hlboko spojená a pokorne vás žiadam, aby ste požehnali náš inštitút a tiež moju osobu, pretože spolu môžeme s radosťou kráčať k cieľu svätosti a byť pre mladých plodným lonom, ktorý vytvára nový život.

 

Drahý pápež František, z celého srdca  a s veľkou láskou opätovne prajem všetko dobré k oslavám týchto sviatočných udalosti, nech Vás Boh a Mária Pomocnica kresťanov obdarujú veľkou radosťou.

Yvonne Reungoat FMA

 

Preložila a upravila Dagmara Čepelová

Zdroj: cgfmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk