Blahoželanie matky Yvonne svätému Otcovi

Rím (Taliansko). Pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Františka, 13. decembra 2019, generálna matka dcér Márie Pomocnice kresťanov, sestra Yvonne Reungoat, zaslala v mene celého inštitútu prianie Svätému otcovi.
 
Rím, 13. decembra 2019
Najdrahší pápež František,
s radosťou sa pripájam k želaniam, ktoré Vám prichádzajú z všeobecnej cirkvi a od mnohých ďalších ľudí, aby som sa poďakovala Pánovi, že si Vás vybral s nežným pohľadom, aby ste sa stali kňazom: Otcom a pastierom celej ľudskej rodiny.
 
V mene všetkých dcér Márie Pomocnice kresťanov prítomných na piatich kontinentoch, vyjadrujem našu spoluúčasť pri príležitosti výročia oslavovania 50 rokov kňazskej vysviacky. Myslím si, že najoceňovanejším a očakávaným darom  pre Vás za týchto okolností je intenzívna modlitba za všetko, čo je vo vašom srdci, za potreby a jednotu Cirkvi, a my Vás s obrovskou dôverou vkladáme do rúk Márie Pomocnice kresťanov. Veľmi dobre pozná túžby tohto svojho syna, ktorý sa vždy modlí, vzýva ju, miluje a vyžaruje autentickú oddanosť. Ako sa netešiť a nepohnúť sa, keď s jednoduchosťou, ktorá Vás charakterizuje, kľačíte pri nohách Márie Salus Populi Romani pri každom odchode a pri každom návrate: tiché intímne porozumenie; pohľad, ktorý sa spája s jej pohľadom, ktorý ho vždy chráni, keď sa stáva pútnikom v jeho početných a náročných apoštolských cestách.
 
Drahý František, ste „živou knihou“, v ktorej každý ľud, každý dospelý a mladý človek môže prečítať krásu a pravdu Slova spásy, ktoré priniesol Ježiš. Som Vám veľmi vďačná za vaše Magisterium, ktoré nás s evanjelizujúcim naliehaním žiada, aby sme boli znakmi nežnosti a milosrdenstva Otca, najmä voči najchudobnejším, bezbranným a marginalizovaným. Ďakujem Vám za to, že ste odvážnym svedkom, neúnavne sa odvolávate na mier, lásku, bratstvo, obranu spoločného domu ako povinnosť a právo všetkých.
 
Je tu však aj ďalší dôležitý dátum: 17. decembra, Vaše narodeniny! Vy ste vždy v našej modlitbe, ale veľmi špeciálnym spôsobom v tento deň života. Chceme prosiť Pána, aby Vám dal dar, že bude môcť čoskoro navštíviť krajiny, ktoré nemôže ešte stále navštíviť, ale zostávajú Vám v srdci. Som s vami hlboko spojená a pokorne vás žiadam, aby ste požehnali náš inštitút a tiež moju osobu, pretože spolu môžeme s radosťou kráčať k cieľu svätosti a byť pre mladých plodným lonom, ktorý vytvára nový život.
 
Drahý pápež František, z celého srdca  a s veľkou láskou opätovne prajem všetko dobré k oslavám týchto sviatočných udalosti, nech Vás Boh a Mária Pomocnica kresťanov obdarujú veľkou radosťou.
Yvonne Reungoat FMA
 
Preložila a upravila Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org