Prichádza znenazdajky

Aj do Michaloviec. Aj do našej komunity. Rôznymi spôsobmi. Ako vítame kohokoľvek, tak vítame jeho. Prichádza znenazdajky. Kto?
 
Ježiš v osobe známeho kňaza, ktorý zrazu príde, či môže v našom kostole sláviť svätú omšu a povzbudí nás svojou horlivosťou.
Ježiš v osobe dobrodincu, ktorý hocikedy zazvoní a donesie potraviny, ktorým končí záruka. Ježiš v osobe opravára, ktorý po dlhom čakaní príde v tej najnevhodnejšej chvíli.
Ježiš v osobe troch cudzích žiakov, ktorí sa ocitnú na hodine náboženstva, lebo v ten deň sú priradení k tej triede.
Ježiš v osobe ochotných ADMáčok, ktoré objavia svoj dar piecť oplátky, ktoré môžeme ponúknuť ľuďom v našom kostole.
Ježiš v osobe sestry, ktorá sa vráti domov s úrazom.
Ježiš v osobe animátorky, ktorá sa nečakane prihlási na akciu.
 
Prichádza a preveruje našu schopnosť privítať ho. Tu a teraz. Prichádza, aby nás uschopnil privítať ho. Jeho mocou. Jeho nehou. Prichádza, aby nás zachránil z našej neschopnosti. Aby nás prežiaril svojím svetlom.
 
Kristína Némethová