Dozvuky komunizmu

Saleziáni a saleziánky pripravili seminár pre saleziánsku rodinu o následkoch komunizmu

Prakticky žitá viera vo vzťahoch

Aj vy ste uplynulý víkend stretli saleziánky v Nitre? Na juniorskom stretnutí pokračovali v téme modlitba

Apokalypsa včera i dnes?

Komentár na 33 cezročnú nedeľu. Lebo pre tých, čo sú jeho i najhorší čas neprestáva byť časom Božej priazne

Čo neurobíš pre mladých

Pozývame aj vás stráviť príjemné nedeľné popoludnie. Vidíme sa 1. 12. 2019 o 15.00 v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave – Petržalke.

Naša misia: Byť s mladými na VHT

Čo majú košické saleziánky spoločné s VHT- hokejbalovým turnajom? Aj tento rok boli pri tom a ako!

Členské organizácie RMS žiadajú hlas

Členské organizácie Rady mládeže Slovenska sa spojili v…

Zapájať mladých do nášho poslania v médiách

Život dnešných mladých je nemysliteľný bez médií, bez sociálnych sietí. O tom, ako tam s nimi byť rozpráva delegát sociálnej komunikácie, salezián Rastislav Hamráček

Živý v nás

"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2, 9). Viac v komentári z nedeľného Božieho Slova

Sestra Anna: "Misia je vzájomné dávanie a prijímanie"

Názory a skúsenosti saleziánky Anny Mališovej o misiách. Osem rokov v Afrike sa fascinovaná posúva ďalej

Saleziáni a saleziánky sa spolu školili o digitálnom svete

Trendy, či fakty v médiách alebo mediálna výchova, to všetko a ešte viac sa dozvedeli účastníci školenia+video v článku