Život saleziánky v škole na Orave

Ako sa žije na Orave? Rozhovor so sestrou Vierkou Antalíkovou

Je to dieťa nevychované alebo má ADHD?

Byť dobrým rodičom dieťaťa so špeciálnymi výchovnými potrebami je často nad naše sily

Šťastie bez nárokov

Lebo pečaťou toho, že mu patríme je nezištnosť, zatiaľ čo nárokovanie si je v priamej službe nášho ega. Ako na to?- čítajte

Vychádza výnimočná publikácia o dejinách slovenských saleziánov

Obsah publikácie privádza čitateľa ku poznaniu historických koreňov, z ktorých vyrástlo rozsiahle slovenské saleziánske dielo

Saleziánka a Lazár alebo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

Ako sa sestra, sestra saleziánka, dostáva do podobenstva… Ako boháč?

Vides víkendy pripravujú nových absolventov

Vides- príprava na misijne dobrovoľníctvo ako akreditované vzdelávanie, o ktoré môžete aj Vy podporiť

Začal mimoriadny misijný mesiac

Október 2019 vyhlásil svätý Otec František za mimoriadny misijný mesiac, v ktorom nás vyzýva spraviť niečo mimoriadne