Nečakane rýchlo

„Ak sa budete modliť s vierou, Boh vás  vypočuje už aj.“ Viac v komentári na 29. cezročnú nedeľu

Mariánsky výstup na Choč

Saleziáni spolupracovníci pripravili pre účastníkov zamyslenia a Boh sa postaral o adrenalín pri stretnutí s

Neobyčajne obyčajný pondelok

Prežívate bežné dni aj vy podobne ako sestry z Trnavy? Ich pondelok bol trochu iný, ako tie ostatné

Celý svet bude oslavovať svetový deň misií

Už túto nedeľu spoločne oslávime vyvrcholenie mimoriadneho misijného mesiaca + inšpiratívne videá

Milión detí sa modlí ruženec 2019

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva deti na celom svete, aby sa 18. októbra zúčastnili výnimočnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec

Saleziánky majú novú postulantku

Nikola Mihalčínová bude ako postulantka pôsobiť v komunite v Hradci Králové

Vzácna integrita

V komentári na 28. nedeľu v období cez rok, nám sr. Dáša vysvetľuje, že aj v najväčšom trápení si možno zachovať integritu, či dokonca si ju vybrúsiť

V Dubnici začal opäť IMOS

Ako vyzeral program prípravy detí na 1. sväté prijímanie "Ide mi o svätosť" v miestnom stredisku?

Kam pôjdeme s chudobnými?

V mimoriadnom misijnom mesiaci prinášame správy o misií saleziánok v Baku

TeenDance: Zaži neopakovateľnú atmosféru s profesionálmi!

Už ste prihlasení na TeenDance? Podmienky súťaže a motivačné video vo vnútri