Mariánsky výstup na Choč

Tohtoročný výstup na Choč si nechal na seba počkať. A oplatilo sa. Presun z minulej soboty mu vôbec neublížil. Ba naopak. Potešil nás nádherným slnečným počasím doplneným o všetky farby jesene a prenádherným výhľadom.

 

Asi 80 ľudí z našej farnosti sa odhodlalo už po 29.raz vystúpiť  do výšky 1600 metrov nad morom na majestátny Choč. Saleziáni spolupracovníci, tradiční organizátori, pre nás tento rok pripravili úryvky z encykliky LAUDATO SÍ od pápeža Františka, ktoré  dostal každý účastník na štarte vo Valaskej Dubovej a sprevádzali nás i cestou zavesené na stromoch.

 

Vrcholom dňa bola svätá omša na Choči, ktorú celebroval kaplán Andrej Ondrejka. Povzbudil nás, aby sme sa nevzdávali svojich snov a zároveň nám poďakoval, že sme mu pomohli splniť ten jeho. Mať svätú omšu v prírode na kopci s ľuďmi, ktorí sú mu zverení a ktorých má rád.

 

Choč preveril naše fyzické i psychické sily, kolená i topánky pri zostupe, nechýbal ani adrealín pri stretnutí sa so živým jeleňom v tesnej blízkosti. Ďakujeme všetkým účastníkom, ako i  mladým rodinkám, ktoré opustili pohodlie domova a prišli z plných pľúc načerpať telesné i duchovné sily a utužiť vzájomné vzťahy vo farnosti.

 

sr. Viera Antalíková

Foto: Alžbeta Pešková

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk