Milión detí sa modlí ruženec 2019

Cieľom tejto iniciatívy, ktorú organizuje ACN je v prvom rade poukázať na to, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete.

 

AKO sa môžete zapojiť?
Zapojiť sa môžete v školách, škôlkach, v rodinách, nemocniciach, farnostiach či detských domovoch. Srdečne pozývame všetkých učiteľov, kňazov, vychovávateľov aj rodičov aby povzbudili a pripravili deti na spoločnú modlitbu ruženca. Tento rok sa spolu s deťmi budeme modliť ruženec svetla. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vám k modlitbe rada poskytne propagačné a katechetické materiály. Stačí si ich vyžiadať telefonicky, e-mailom, alebo tu, na našom facebooku.

 

KOĽKO detí sa zúčastňuje na tejto iniciatíve?
Do modlitby ruženca sa zapájajú deti z viac ako 80 krajín na všetkých kontinentoch. Prichádzajú k nám správy z podujatí na celom svete. Napríklad minulý rok sme dostali aj správy z ďalekých krajín ako Argentína, Kuba, Kamerun, India či Filipíny. Táto kampaň je naozaj celosvetová a miliónová 🙂 Len na Slovensku sa minulý rok zapojilo do tejto iniciatívy viac ako 10 000 detí.

 

Interaktívnu mapu modliacich sa a veľa ďalších užitočných informácií o kampani nájdete na adrese www.miliondeti.sk

 

Zdroj a foto: ACNSlovensko

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk